Velg en side

2. Mos. 15. 26

Han sa: «Hvis du fullt og helt adlyder HERREN din Guds røst og gjør det som er rett i hans øyne, lytter til hans bud og holder alle forskrifter, da skal jeg ikke legge på deg alle de sykdommene jeg la på egypterne. For jeg HERREN, er den som helbreder deg»

3. Mos. 14. 1-32, 33-57

RENSELSE FOR HUDSYKDOM.  HERREN sa til Moses: Dette er loven om renselsesdagen for den som er angrepet av hudsykdom: han skal føres til presten…   SYKDOM PÅ HUS.

3. Mos. 22. 3-4a

Du skal si til dem: Dersom noen av etterkommerne deres, i slekt etter slekt, kommer nær de hellige gavene som israelittene vier til HERREN, mens han er uren, skal han støtes bort fra mitt ansikt. Jeg er HERREN. Ingen av Arons etterkommere som har hudsykdom eller utflod, skal spise av de hellige gavene før han er blitt ren…

5. Mos. 7. 12-26

LYDIGHET OG VELSIGNELSE.  v.15 HERREN skal holde all sykdom borte fra deg. På deg skal han ikke legge noen av de onde og smittsomme sykdommene som du kjenner fra Egypt, men han skal legge dem på alle som hater deg

2. Sam. 12. 16-23

SØNNEN TIL BATSEBA DØR.  HERREN lot alvorlig sykdom ramme gutten som David hadde fått med Urias kone. David ba til Gud for gutten og fastet strengt…  v.18 Den sjuende dagen døde gutten

2. Kong. 5.

ELISJA HELBREDER NAAMAN.  Naaman, arameerkongens hærfører, hadde stor innflytelse hos sin herre og var vel ansett, for ved hans hjelp hadde HERREN gitt aramerne seier. Mannen var en stor kriger og han hadde en hudsykdom…  v.9 Så kom Naaman med hester og vogner og stanset ved døren til Elisjas hus. Elisja sendte et bud ut til ham og sa: «Gå og vask deg sju ganger i Jordan! Så skal kroppen din bli frisk og du bli ren.» Da ble Naaman sint og dro bort…  v.14 Så dro Naaman ned til Jordan og dukket seg sju ganger i elven, slik gudsmannen hadde sagt. Da ble kroppen hans fisk igjen som kroppen til en liten gutt, og han ble ren

2. Kong. 13. 14-21

PROFETEN ELISJA DØR.  Da Elisja ble rammet av den sykdommen han skulle dø av, kom Joasj, Israels konge, til ham. Gråtende bøyde han seg ned over ham og sa: …

2. Kong. 15. 1-7

KONG ASARJA I JUDA.  v.5 Men HERREN rørte ved kongen slik at han måtte lide av en hudsykdom helt til sin dødsdag. Han bodde i et hus for seg selv, og Jotam, kongens sønn, styrte slottet og folket i landet

2. Krøn. 16. 12

I sitt trettiniende regjeringsår fikk Asa en sykdom i beina, og den ble verre og verre. Men selv da han var syk, søkte han ikke HERREN, men bare legene …

2. Krøn. 26.

KONG USSIA I JUDA.  v.20-21 Da øverstepresten Asarja og alle de andre prestene vendte seg mot ham, så de at han hadde en hudsykdom i pannen. De skyndte seg og jage ham bort derfra. Selv var han også snar til å komme seg ut, for HERREN hadde rørt ved ham. Siden led kong Ussia av denne hudsykdommen til sin dødsdag. Han måtte bo i et hus for seg selv fordi han var rammet av hudsykdom, og han var utestengt fra HERRENS hus. Hans sønn Jotam styrte kongeborgen og folket i landet

Jes. 38. 1-8

KONG HISKIAS SYKDOM. På den tiden ble kong Hiskia dødssyk. Da kom profeten Jesaja, sønn av Amos, til ham og sa: «Så sier HERREN: Få orden på ditt hus, for du skal dø og ikke leve lenger.»  v.4-5 Da kom HERRENS ord til Jesaja: «Gå og si til Hiskia: Så sier HERREN, din stamfar Davids hus: Jeg har hørt din bønn og sett dine tårer. Se, jeg legger enda 15 år til dine levedager…

Jes. 53. 2-5

Han skjøt opp som en spire for hans ansikt, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen herlig skikkelse vi kunne se på, ikke et utseende vi kunne glede oss over. Han var foraktet, forlatt av mennesker, en mann av smerte, kjent med sykdom, en de skjuler ansiktet for. Han var foraktet, vi regnet ham ikke for noe. Sannelig, våre sykdommer tok han, våre smerter bar han. Vi tenkte: Han er rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet

Matt. 8. 5-13

OFFISEEREN I KAPERNAUM.  Da Jesus gikk inn i Kapernaum, kom en offiser til ham og ba om hjelp. «Herre», sa han, «tjenestegutten min ligger hjemme og har store smerter.» Jesus sa: «Jeg skal komme å helbrede ham.» Offiseren svarte: «Herre, jeg er ikke verdig til at du kommer under mitt tak. Men si bare et ord, så vil tjenestegutten min bli helbredet…  v.10 Jesus undret seg da han hørte dette, og han sa til dem som fulgte ham: «Sannelig, jeg sier dere: En slik tro har jeg ikke funnet hos noen i Israel…  v.13 Til offiseren sa Jesus: «Gå! Det skal skje, slik du trodde.» Og tjenestegutten ble frisk i samme stund.

Matt 9. 27-34

TO BLINDE OG EN STUM.  v.28-30 Etter at Jesus var kommet i hus, gikk de blinde inn til ham, og han spurte dem: «Tror dere at jeg kan gjøre dette?»  «Ja, Herre», svarte de. Da rørte han ved øynene deres og sa: «Det skal bli som dere tror». Og straks ble øynene deres åpnet. Jesus sa strengt til dem: «Se til at ingen får vite dette»

Mark. 1. 23-27, 34

Nå var det i synagogen deres en mann med en uren ånd. Han satte i å rope: «Hva vil du oss, Jesus fra Nasaret? Er du kommet for å ødelegge oss? Jeg vet hvem du er: Guds Hellige!» Men Jesus truet ånden og sa: «Ti stille og far ut av ham!» Og den urene ånden rev og slet i mannen, skrek høyt og fòr ut av ham. Alle ble forferdet; de snakket i munnen på hverandre og sa: «Hva er dette? En ny lære – og med myndighet! Han befaler til og med de urene åndene, og de adlyder ham».  v.34 Han helbredet mange som led av forskjellige sykdommer, og drev ut mange onde ånder. Men han tillot ikke de onde åndene å si noe, for de visste hvem han var.

Luk. 5. 12-16

DEN SPEDALSKE MANNEN.  12c-13 «Herre, om du vil kan du gjøre meg ren.» «Jeg vil», sa han. «Bli ren!» og straks forsvant spedalskheten

Luk. 7. 20-23

Da mennene kom til Jesus, sa de: «Døperen Johannes har sendt oss til deg og spør: er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Nettopp da helbredet Jesus mange for sykdommer og plager og onde ånder, og han ga mange blinde synet. Og han svarte dem: «Gå og fortell Johannes hva dere har sett og hørt: Blinde ser, lamme går, spedalske renses, døve hører, døde står opp og evangeliet forkynnes for fattige. Og salig er den som ikke faller fra på grunn av meg.»

Joh. 11. 4

Da Jesus fikk høre det, sa han: «Denne sykdommen fører ikke til døden, men er til Guds ære. For ved den skal Guds Sønn bli herliggjort»

Apg. 19. 11-12

Gud gjorde helt uvanlige under ved Paulus hender. Det hendte til og med at folk tok tørklær og arbeidstøy som han hadde hatt på seg, og la på de syke. Da slapp sykdommen taket, og de onde åndene fòr ut av dem