Velg en side

Velkommen til å utforske temaer i Bibelen

Når en leser Bibelen er dette som å begynne å vandre på Guds stier hvor han vil vise oss mye vakkert. Bibelen vil gi deg styrke og veiledning for ditt liv som du ikke kan få på en annen måte.

  • Bibelen beskriver hva Gud vil meddele oss mennesker. Alt fra skapelsen (1. Mosebok) til jordens ende (Johannes Åpenbaring).
  • Den er en historiebok samtidig som den kommer med profetier og oppfyller profetier.
  • Den er aktuell også i dag fordi Guds ord er virkekraftig. Når vi gjør det ordet sier og lever etter Guds prinsipper, speiler vi han. Livene våre blir da velsignet og meningsfylte og vi sprer også velsignelse til andre.
  • Den gir næring til menneskets ånd og sjel.
  • Den inviterer alle mennesker til en relasjon til Gud vår Far som er evig, kjærlig og allmektig.

GUD ønsker at vi en dag skal være sammen med ham i en himmel som er evig god. Han har valgt oss. Spørsmålet er om vi vil velge HAN. Ta til deg rikelig av ORDET og bli overrasket, inspirert og engasjert. Den beste gaven du noensinne kan få, finner du i Bibelen.

Bibelvers

1. Mos. 1.-2.3

GUD SKAPER VERDEN.  I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Jorden var øde og tom, mørke lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. Da sa Gud: "Det skal bli lys!" Og det ble lys. Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket....

1. Mos. 2. 4

Dette er historien om himmelen og jorden da de var skapt, på den tid HERREN Gud hadde laget jorden og himmelen...

1. Mos. 2.4-3.24

MENNESKET I EDENS HAGE.  2.24-25 Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Begge var nakne, både mannen og kvinnen, og de skammet seg ikke for hverandre.

1. Mos. 2.4-3.

MENNESKET I EDENS HAGE.  3.15 Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Den skal ramme ditt hode, men du skal ramme dens hæl"

1. Mos. 2. 4-25

MENNESKET I EDENS HAGE.  v.24 Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være èn kropp

1. Mos. 5. 27

Hele Metusjalahs levetid ble 969 år, så døde han.  (levd lengst)

1. Mos. 12. 1-9

GUD KALLER OG VELSIGNER ABRAM. v.3 Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, men den som forbanner deg, skal jeg forbanne. I deg skal alle slekter på jorden velsignes"

1. Mos. 26. 23-35

PAKTEN MED ABIMELEK.  Derfra dro Isak opp til Beer- Sjeba. Samme natt viste HERREN seg for ham og sa: "Jeg er din far Abrahams Gud. Vær ikke redd, for jeg er med deg! Jeg vil velsigne deg og gjøre ætten din tallrik for min tjener Abrahams...

1. Mos. 31. 22-44

LABAN FØLGER ETTER JAKOB.  v.34-35 Rakel hadde tatt terafene, lagt dem i kamelsalen og satt seg på dem. Laban saumfarte hele teltet, men fant ingenting. Og Rakel sa til faren: "Herren min må ikke bli sint, men jeg kan ikke reise meg for deg,...

1. Mos. 35. 22b-26

JAKOBS SØNNER.  Jakob hadde tolv sønner. Sønnene til Lea var Ruben, Jakobs første fødte sønn, Simon, Levi, Juda, Jissakar og Sebulon. Sønnene til Rakel var Josef og Benjamin. Sønnene til Bilha, Rakels slavekvinne, var Dan og Naftali. Og sønnene til...

1. Mos. 50. 15-21

JOSEF TILGIR BRØDRENE SINE.  Da Josefs brødre så at faren var død, sa de: "Bare nå ikke Josef legger oss for hat og gjengjelder oss alt det onde vi har gjort mot ham!"  v.18-19 Siden kom brødrene selv og kastet seg ned for ham og sa: «Se,...

2. Mos. 10. 1-20

ÅTTENDE PLAGE: GRESSHOPPER.  v.4-5 For nekter du å la mitt folk dra, skal jeg i morgen sende gresshopper inn over landet ditt. De skal dekke all synlig land, så man ikke lenger kan se jorden. de skal ete opp den resten som er blitt igjen, det dere...

2. Mos. 12. 1-28

HERREN INSTIFTER PÅSKEHØYTIDEN.  v.21 Da kalte Moses sammen alle de eldste i Israel og sa til dem: "Gå og hent småfe til familiene deres og slakt påskelammet!...

2. Mos. 16.

BRØD FRA HIMMELEN.  v.6-7 Så sa Moses og Aron til alle israelittene: "I kveld skal dere forstå at det var HERREN som førte dere ut av Egypt. Og i morgen tidlig skal dere se HERRENS herlighet, for han har hørt hvordan dere klager til ham. Men hvem...

2. Mos. 38. 1-8

BRENNOFFERALTEET OG BRONSEFATET.

3. Mos. 18

LOVER OM KJØNNSLIG OMGANG.  v.19 Når en kvinne er uren med menstruasjon, skal du ikke komme nær henne for å kle henne naken ...

3. Mos. 20. 9-27

SYND OG STRAFF.  v.18 Når en mann ligger hos en kvinne som har menstruasjon, kler han henne naken og blotter hennes kilde, og hun har selv blottet sin blodkilde. De skal begge støtes ut fra folket sitt

5. Mos. 5. 1-22

DE TI BUD. v.12-15 Du skal gi akt på sabbatsdagen og holde den hellig, slik HERREN din Gud har befalt deg! Seks dager skal du arbeide og gjøre all god gjerning, men den sjuende dag er sabbat for HERREN din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid,...

5. Mos. 8. 1-10

DET GODE LANDET.  v.7 For HERREN din Gud fører deg inn i et godt land, et land med rennende bekker, med kilder og vann fra dypet som strømmer fram i dal og på fjell, et land med hvete og bygg, med vinstokker, fikentrær og granatepletrær, et land...

Jos. 2.

SPIONER I JERIKO.  Josva, Nuns sønn, sendte i hemmelighet to spioner ut i Sjittim. Han sa:" Gå og se nærmere på landet og Jeriko!" De gikk da av sted og tok inn i huset til en prostituert kvinne som het Rahab. Der fikk de overnatte ...

Jos. 24. 19-20

Josva sa til folket: "Dere makter ikke å tjene HERREN, for han er en hellig Gud. Han er en nidkjær Gud, som ikke bærer over med deres lovbrudd og synder. Hvis dere forlater HERREN og dyrker andre guder, vil han igjen føre ulykke over dere, hvor mye...

Dom. 9.

ABIMELEKS KONGEDØMME.  v.23 Da sendte Gud en ond ånd mellom Abimelek og mennene i Sikem, så de svek Abimelek...

Dom. 15.

SAMSON HEVNER SEG PÅ FILISTRENE. En tid senere, en dag i hvetehøsten, ville Samson besøke sin kone. Han hadde med seg et kje. "La meg komme inn i rommet til min kone!" sa han. Men faren hennes lot han ikke komme inn. Han sa: "Jeg trodde sikkert at...

1. Sam. 9.-10.

SAUL BLIR KONGE.  10.24 Samuel sa til folket: "Her ser dere ham som HERREN har utvalgt! Det finnes ikke hans like i hele folket. "Og hele folkemengden satte i et hyllingsrop: "Leve kongen!"...

1. Sam. 17.

DAVID OG GOLIAT.  v.37-40 Og David la til: "HERREN, som har berget meg fra løve og bjørn, han skal også redde meg fra denne filisteren." Da sa Saul til David: "Gå, måtte HERREN være med deg!" Saul lot David få sine egne klær, satte en bronsehjelm...

1. Sam. 18.

SAUL BLI MISUNNELIG PÅ DAVID.  v.10-11 Dagen etter kom det en ond ånd fra Gud over Saul. Han ble helt fra seg inne i huset, og David spilte på harpen, som han gjorde hver dag. Saul hadde et spyd i hånden. Han kastet spydet mot David og tenkte: "Nå...

1. Sam. 19. 9-10

En dag kom det en ond ånd fra HERREN over Saul mens han satt i huset sitt med spydet i hånden og David spilte på harpen. Saul prøvde å spidde David til veggen med spydet...

2. Sam. 2. 1-7

DAVID BLIR KONGE OVER JUDA.

2. Sam. 4.

DRAPET PÅ ISJBOSJET.

1. Kong. 19. 19-21

ELISJA BLIR KALT TIL PROFET.  v.19-20 Elia dro bort fra Horeb og fant Elisja, sønn av Sjefat, som holdt på å pløye. Tolv par okser gikk foran ham, og selv fulgte han de tolvte paret. Med det samme Elia gikk forbi, kastet han kappen sin over ham. Da...

2. Kong. 9. 14-37

JEHU GJØR OPP MED JORAM OG JESABEL. 34-37 Så gikk Jehu inn. Da han hadde spist og drukket, sa han: "Se til å få denne forbannede kvinnen gravlagt! Hun var da en kongsdatter." Men da de kom for å begrave henne, fant de ikke annet igjen enn...

2. Kong. 20. 1-11

KONG HISKIA BLI SYK.  På den tiden ble kong Hiskia dødssyk. Da kom profeten Jesaja, sønn av Amos, til ham og sa: "Så sier HERREN: Få orden på ditt hus, for du skal dø, og ikke leve lenger." Da vendte Hiskia ansiktet mot veggen og ba til HERREN. "Å,...

2. Kong. 22.

KONG JOSJIA OG BOKRULLEN.  v.8 Da sa øverstepresten Hilkia til riksskriveren Sjafan: "Jeg har funnet en bokrull med loven i HERRENS tempel"...  v.11-13 Da Josjia hørte det som sto i bokrullen, flerret han klærne sine. Så ga han denne befalingen til...

2. Kong. 22. 3-4, 7

I sitt attende regjeringsår sendte kong Josjia riksskriveren Sjafan, sønn av Asalja, sønn av Mesjullam, til HERRENS tempel. Han sa: "Gå til øverstepresten Hilkia og be ham telle opp pengene som er kommet inn til HERRENS tempel, de som dørvokterne...

2. Kong. 22. 14-15a

Da gikk presten Hilkia sammen med Ahikam, Akbor, Sjafan og Asaja til profetkvinnen Hulda, som var gift med Sjallum, sønn av Tikva, sønn av Harhas, han som hadde tilsyn med kleskammeret. Hulda bodde i den nye bydelen i Jerusalem. De la saken fram...

2. Kong. 22. 19

De rørte ved ditt hjerte, og du ydmyket deg for HERRENS ansikt da du hørte hva jeg talte mot dette stedet og mot dem som bor her: at de skal bli til skrekk og forbannelse. Fordi du flerret klærne dine og gråt for mitt ansikt, så har jeg også hørt,...

2. Kong. 23. 1-30

JOSJIA REFORMERER GUDSDYRKELSEN.  v.24 Josjia utryddet åndemanerne og spåmennene, terafene og avgudene og alle avskyelige gudebilder som var å se i Juda og Jerusalem. Slik ville han oppfylle lovens forskrifter som sto skrevet i den bokrullen...

2. Kong. 23. 25

Det hadde aldri før vært noen konge som Josjia. Ingen hadde på den måten vendt om til HERREN av hele sitt hjerte og av hele sin sjel og av all sin makt, helt som Moseloven krever. Og heller ikke siden kom det noen konge som han

2. Kong. 23. 26-27

Likevel sluknet ikke HERRENS glødene vrede, som hadde flammet opp mot Juda fordi Manasse gjorde Gud rasende gang på gang. Derfor sa HERREN: "Også Juda vil jeg drive bort fra mitt ansikt, slik jeg drev Israel bort. Jeg forkaster Jerusalem, den byen...

2. Kong. 24. 3-4

Det som skjedde med Juda, var helt etter HERRENS ord. Slik ville han støte dem bort fra sitt ansikt på grunn av alle de syndene Manasse hadde gjort. Han lot så mye uskyldig blod flyte at hele Jerusalem ble fylt med blod. Og det ville ikke HERREN...

2. Kong. 25. 1-21

JUDA-RIKET GÅR UNDER.

1. Krøn. 1.-9.

1.1-27  ADAMS SLEKT.  1.28-42  ABRAHAMS SLEKT.  2.  JUDAS SLEKT.  3.  DAVIDS SLEKT.  4.1-23  JUDAS SLEKTSLISTE FORSETTER.  4.24-43  SIMONS SLEKT.  5.  STAMMENE ØST FOR JORDAN.  6.1-30  LEVIS SLEKT.  7.1-5  JISSAKARS SLEKT.  7.6-12  BENJAMINSSLEKT. ...

1. Krøn. 4. 10

"Å, om du ville velsigne meg, utvide mitt landområde og støtte meg med din hånd, befri meg fra ulykke og bevare meg fra smerte!" Og Gud lot ham få det han hadde bedt om

1. Krøn. 5.

STAMMENE ØST FOR JORDAN.  v.25 Men de var troløse mot sine fedres Gud. De drev hor med de gudene som andre folk dyrket, de som Gud hadde utryddet for dem

1. Krøn. 5. 20

De fikk hjelp imot dem, og hagrittene og alle som var med dem, ble overgitt i deres hender. For de ropte til Gud under kampen, og de ble bønnhørt fordi de satte sin lit til ham

1. Krøn. 6. 31-53

TEMPELSANGENE.  Dette er de mennene som David innsatte til å lede sangen i HERRENS hus da paktkisten hadde fått sitt hvilested der ...

1. Krøn. 9. 10-13

Av prestene Jedaja, Jojarib...  v.13 og slektningene deres, overhoder for sine familier, 1760 i alt. De var dyktige menn, vel skikket til å gjøre tjeneste i Guds hus ...

1. Krøn. 18.

DAVID SEIER I KRIG.  En tid etter dette slo David filisterne og tvang dem under seg. Han tok fra dem Gat og småbyene omkring. David slo også moabittene. De ble slaver for ham og måtte betale skatt til ham. Videre slo David Hadadeser…

1. Krøn. 28. 9

Og du min sønn Salomo, lær din fars Gud å kjenne, og tjen ham helhjertet og villig! For HERREN ransaker hvert hjerte og kjenner alle tanker og planer. Søker du ham lar han seg finne. Men vender du deg fra ham, vil han støte deg bort for alltid

Esra 5.-6.15

TEMPELET BLIR GJENREIST.  5.1-2  Profeten Haggai og profeten Sakarja, sønn av Iddo, profeterte til judeerne i Juda og Jerusalem, i Israels Guds navn talte de til dem. Da begynte Serubabel, sønn av Sjealtiel, og Josva, sønn av Josadak, å bygge Guds...

Neh. 2. 1-10, 11-20

NEHEMJA FÅR DRA TIL JERUSALEM.  v.10 Horonitten Sanballet og ammonitten Tobia, tjenestemannen, fikk høre dette. De tok det ille opp at det hadde kommet en mann som ville israelittene vel.  v.11-20  NEHEMJA INSPISERER BYMUREN. v.19-20. Da horonitten...

Neh. 7. 4-73

BEFOLKNINGEN I JERUSALEM.

Neh. 9.

FOLKET BEKJENNER SIN SYND.  v.20 Du ga dem din gode Ånd for at de skulle få visdom. Du nektet dem ikke manna til mat og ga dem vann mot tørsten

Neh. 9. 21

Du sørget for dem i førti år, i ørkenen manglet de ikke noe. Klærne deres ble ikke utslitt, og føttene hovnet ikke opp

Neh. 9.38-10.

FOLKET VIL LEVE ETTER LOVEN. 10.31 Når folkene i landet kommer med varer eller korn av alle slag for å selge på sabbaten, skal vi ikke kjøpe av dem, verken på sabbaten eller på andre hellige dager. Hvert sjuende år skal vi la jorden ligge brakk og...

Neh. 12. 27-47

INNVIELSEN AV MUREN RUNDT JERUSALEM.  v.43 De bar fram store offer den dagen, og de var glade, for Gud hadde gitt dem en stor glede. Kvinnene og barna var også glade. Jerusalems glede kunne høres langt borte...

Job 12. 10

Han har hver levende skapning i sin hånd, og ånden til hvert menneske

Job 14. 5-6

MINE LÅNTE DAGER.  Når et menneskets dager er fastsatt, når du har bestemt dets måneders tall, satt grensen det ikke kan bryte, vend da blikket bort og la det være, så de kan glede seg ved sine lånte dager

Job 32. 7-9

Jeg tenkte : "La alderen tale, la de mange år bære fram visdom!" Men det er ånden som er i mennesket, Den veldiges pust som bringer innsikt. Det er ikke antall år som gir visdom, de gamle vet ikke alltid hva som er rett

Job. 36. 22-23

Se, Gud er opphøyd i sin velde. Hvem er en lærer som han? Hvem peker ut den vei han skal følge? Hvem kan si at han gjør urett?

Job 36. 26

Se, Gud er opphøyd, men vi forstår ikke, hans år kan vi ikke telle

Salme 53. 7

Måtte frelse komme til Israel fra Sion! Når Gud vender skjebnen for sitt folk, skal Jakob juble og Israel glede seg.

Salme 65. 10-14

Du gjester jorden og lar den drikke dypt, du gjør den overdådig rik. Guds bekk er full av vann, du sørger for kornet, ja, slik sørger du for jorden. Du vanner furuene, jevner plogveltene, med regnskurer gjør du jorden myk, du velsigner jordens...

Salme 65. 12-14

Du kroner året med dine gode gaver, dine spor flyter over av rikdom, beitene i ødemarken flyter over, haugene smykker seg med jubel. Markene kler seg med sauer, dalene svøper seg i korn. De roper av glede, de synger.

Salme 74. 17

Du fastsatte alle grenser på jorden, sommer og vinter er det du som har skapt

Salme 90. 4, 10, 12

For tusen år er i dine øyne som dagen i går da den fòr forbi, eller som en nattevakt.  v.10 Vår levetid er sytti år, åtti når det er styrke til det. De beste årene er fulle av strev og urett. De går fort, og vi flyr av sted.  v.12 Lær oss å telle...

Salme 91. 15-16

Når han kaller på meg, svarer jeg, jeg er med ham i nøden, jeg frir ham ut og gir ham ære. Jeg metter ham med et langt liv og lar ham se min frelse."

Salme 92. 15

Ennå i alderdommen bærer de frukt, de er friske og frodige

Salme 103. 15-16

Dagene menneskene får, er som gress, det blomstrer som blomsten på marken. Når vinden farer over den, er den borte, stedet den sto på, vet ikke lenger av den

Salme 119. 50

Det er min trøst i nøden at ditt ord gir meg liv

Salme 143. 10

Lær meg å gjøre din vilje, for du er min Gud! La din gode Ånd lede meg på jevn grunn

Ordsp. 1. 20-33

VISDOMMEN ROPER PÅ GATEN.  v.22 Dere uvitende, hvor lenge skal dere elske uvitenhet? Hvor lenge skal spotterne nyte sin spott og dårene hate kunnskap?  v.29 For de hatet kunnskap, de valgte å ikke frykte HERREN, de ville ikke ha mitt råd, viste...

Ordsp. 3. 35

De vise arver ære, men dårer må bære sin skam.

Ordsp. 10. 18

Den som dekker over hat, har løgnaktige lepper, den som sprer sladder er en dåre

Ordsp. 14. 21

Synd gjør den som forakter sin neste, salig er den som viser medynk med de fattige

Ordsp. 19. 17

Den som hjelper den fattige, låner til HERREN, som vil lønne ham for det han har gjort

Ordsp. 20. 10, 14

To slags vekt og to slags mål, HERREN avskyr dem begge.  v.14 "Bare skrap", sier kjøperen, men når han går bort, er han fornøyd med seg selv

Ordsp. 20. 27

Menneskets ånd er en HERRENS lampe, den gransker alle rom i hans indre

Ordsp. 24. 6

Legg planer før du fører krig, når mange gir råd, vinner du seier

Fork. 7. 10, 14

Si ikke: Hva kommer det av alt var bedre i gamle dager enn nå? Du spør ikke slik om du er vis.  v.14 Er dagen god, så nyt den! Men er dagen ond, skal du tenke at Gud har gjort det slik at den ene dagen følger den andre, for at mennesket ikke skal...

Jes. 6.

HERREN KALLER JESAJA TIL PROFET.  v.8-9 Da hørte jeg HERRENS røst. Han sa: "Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss?" Jeg sa: "Jeg! Send meg!" Han sa: "Gå og si til dette folket: Dere skal høre og høre, men ikke forstå, se og se, men ikke...

Jes. 32. 9-20

FØR FRELSESTIDEN KOMMER.  v.15-16 helt til Ånd blir utøst over oss fra det høye. Da skal ørkenen bli til en frukthage, og en frukthage skal regnes som skog. I ørkenen skal retten slå ned, i frukthagen skal rettferdigheten bo

Jes. 42. 5

Så sier HERREN, som skapte himmelen og spente den ut, som bredte ut jorden og alt som spirer der, som gir pust til folket på jorden og ånd til dem som ferdes der:..

Jes. 52. 13-15

HERRENS LIDENDE TJENER.  v.15 slik skal mange folkeslag undres, for hans skyld skal konger lukke sin munn. For det som ble fortalt dem, skal de se, og det de ikke hørte skal de forstå.

Jes. 56. 1-8

ET BØNNENS HUS.  v.7-8 dem fører jeg til mitt hellige fjell og lar dem glede seg i mitt bønnehus. Brennoffer og slaktoffer fra dem gir velvilje på mitt alter. For mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk, sier HERREN GUD som samler Israels...

Jes. 56. 2

Salig er den som gjør dette, hvert menneske som holder fast ved det, som holder sabbaten og ikke vanhelliger den, og vokter sin hånd så den ikke gjør noe ondt

Jes. 59. 8-9

Fredens vei kjenner de ikke, det finnes ingen rett i fotsporene deres. De lager seg krokveier, den som går der kjenner ikke fred. Derfor er retten langt borte fra oss, rettferdighet når oss ikke. Vi håper på lys men se, det er natt, på...

Jes. 63. 10, 14

Men de var trassige og gjorde hans hellige Ånd sorg. Så ble han en fiende for dem, han kjempet selv imot dem.  v.14 Lik budskap som går ned i dalen, førte HERRENS Ånd dem til hvile. Slik ledet du ditt folk for å skape deg et herlig navn

Jer. 7. 1-15

JEREMIA TALER I TEMPELT.  Dette ordet kom til Jeremia fra HERREN: Still deg i porten til HERRENS hus. Der skal du rope ut dette ordet og si: Hør HERRENS ord...  v.8-11 Se, de stoler på falske ord som ikke kan hjelpe. Dere stjeler, slår i...

Jer. 13. 1-11

DET ØDELAGTE BELTET.  Dette sa HERREN til meg: "Gå og kjøp deg et belte og spenn det om livet...  v.6 Lang tid etter sa HERREN til meg: "Stå opp og gå til Eufrat og hent beltet som jeg befalte deg å gjemme der!"...  v.8-9 Da kom HERRENS ord til...

Jer. 25. 12

Så, når sytti år er gått, vil jeg straffe kongen av Babel og hele folket der for deres synd, sier HERREN, og jeg vil straffe kaldeernes land; jeg gjør det til ørken for alltid

Jer. 31. 3-20

ENDA EN GANG VIL JEG BYGGE DEG.  Fra det fjerne viste HERREN seg for meg: Med evig kjærlighet har jeg elsket deg, jomfru Israel, derfor har jeg hele tiden vist deg miskunn. Enda en gang vil jeg bygge deg så du blir bygd opp igjen…  v.8e Se, jeg...

Esek. 10. 17

Når kjerubene stanset, stanset også hjulene, og når kjerubene løftet seg, løftet hjulene seg sammen med dem. For skapningens ånd var i hjulene

Esek. 17. 1-21

VINSTOKKEN OG ØRNENE.  HERRENS ord kom til meg: Menneske, si fram en gåte og fortell en lignelse for Israels hus. Du skal si...

Esek. 18.

ALLE MÅ STÅ TIL ANSVAR.  v.5-6 En mann som er rettferdig og gjør det som er rett og riktig, han spiser ikke offerkjøtt på haugene og løfter ikke øynene til avgudene som dyrkes i Israels hus. Han krenker ikke sin nestes kone og kommer ikke nær en...

Esek. 18.

ALLE MÅ TA ANSVAR.  HERRENS ord kom til meg: Hvordan kan dere bruke dette ordtaket i Israels land: "Fedrene spiser sure druer, og barna får dårlige tenner." Så sant jeg lever, sier HERREN GUD: Dere får ikke bruke dette ordtaket mer i Israel. Se,...

Esek. 20. 1-31

GUDS LØFTER OG ISRAELS ULYDIGHET.  v.11-12 Jeg ga dem mine forskrifter og gjorde mine lover kjent for dem. Det mennesket som holder dem, skal leve ved dem. Også mine sabbater ga jeg dem. De skulle være et tegn mellom meg og dem. Slik skulle de vite...

Esek. 20. 8

Men de var trassige og nektet å høre på meg. Ingen kastet vekk det motbydelige som øynene hang ved, og de vendte seg ikke bort fra avgudene i Egypt. Da sa jeg at jeg ville øse ut min harme og bruke opp all min vrede på dem der i Egypt. Jeg gjorde...

Esek. 20. 16-17

For de foraktet mine lover og fulgte ikke mine forskrifter. Mine sabbater vanhelliget de, for hjertet fulgte etter avgudene deres. Men jeg viste medfølelse og utryddet dem ikke. Jeg gjorde ikke ende på dem i ørkenen

Esek. 20. 18

Jeg sa til barna deres i ørkenen: "Følg ikke forskriftene fra fedrene deres, hold ikke lovene deres og gjør dere ikke urene med avgudene deres!

Esek. 20. 22-23

Men jeg holdt min hånd tilbake. Jeg gjorde det for mitt navn skyld, så det ikke skulle bli vanhelliget blant de folkeslagene som så at jeg førte israelittene ut. Så løftet jeg hånden der i ørkenen på at jeg ville spre dem blant folkeslagene og strø...

Esek. 20. 30-31

Derfor skal du si til Israels hus: Så sier HERREN GUD: Vil dere gjøre dere urene på samme måte som fedrene deres og løpe etter de motbydelige gudene deres med hor i blikket? Når dere kommer med gaver og lar barna deres gå gjennom ilden, blir dere...

Esek. 20. 32-44

HERREN SKAL DØMME OG RENSE ISRAEL.  Det som kommer opp i deres sinn, skal aldri skje! Dere sier: "Vi vil være som andre folkeslag, som slektene i landene, og dyrke stokk og stein." Nei, så sant jeg lever, sier HERREN GUD: Jeg skal herske over dere...

Esek. 21. 5

Da sa jeg: Å min HERRE og GUD! De sier om meg: "Nå taler han i lignelser igjen!"

Esek. 28. 1-10

DOM OVER FYRSTEN TYROS.  v.2 Så sier HERREN GUD: Fordi ditt hjerte er hovmodig, har du sagt: «Jeg er en gud. Jeg sitter på gudetrone midt ute på havet.» Men du er et menneske og ikke en gud, du har gjort hjertet ditt lik et gudehjerte…  v.5 Med...

Esek. 34.

DE DÅRLIGE GJETERNE OG DEN GODE.  v.2b Ve Israels gjetere som bare gjeter seg selv! Er det ikke sauene de skal gjete?

Esek. 37. 1-14

DØDE KNOKLER BLIR LEVENDE.  HERRENS hånd kom over meg. Ved HERRENS Ånd førte han meg ut og satte meg ned i en dal som var full av knokler.  v.5 Så sier HERREN Gud til disse knoklene: Se! Jeg lar det komme ånd i dere, så dere blir levende.  v.8-9...

Esek. 39. 1-20

HERREN STRAFFER GOG.  v.7-8 Jeg vil gjøre mitt hellige navn kjent blant mitt folk Israel. Jeg vil ikke la mitt navn vanhelliges mer. Da skal folkeslagene kjenne at jeg, HERREN, er hellig i Israel. Se, jeg kommer, det skal skje, sier HERREN GUD....

Esek. 39. 29

Jeg vil ikke lenger skjule mitt ansikt for dem, for jeg øser ut min Ånd over Israels hus, sier HERREN GUD.

Mi. 5. 1-8

FREDSFYRSTEN FRA BETLEHEM.  Du, Betlehem, Efrata, minst blant slektene i Juda! Fra deg lar jeg en hersker over Israel komme. Hans opphav er fra gammel tid, fra eldgamle dager...  v.4a Og hans navn skal være fred

Sak. 4. 6

Dette er HERRENS ord til Serubabel: Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved minn Ånd, sier HERREN over hærskarene

Mal. 3. 1

Se, jeg sender min budbærer, han skal rydde vei for meg. Brått kommer han til sitt tempel, HERREN som dere søker, og paktens budbærer, han som dere lengter etter, se, han kommer, sier HERREN over hærskarene

Matt. 1. 18-25

JESU FØDSEL.  Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til: ...  v.22-23 Alt dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som Herren har talt gjennom profeten: Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel - det...

Matt. 1. 20

JESU FØSEL.  Men da han hadde bestemt seg for dette, viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa: Josef, Davids sønn! Vær ikke redd for å ta Maria hjem til deg som din kone. For barnet som er unnfanget i henne, er av Den Hellige Ånd

Matt. 2. 13-15, 16-18, 19-23

FLUKTEN TIL EGYPT.  Da de var dratt bort, viste Herrens engel seg for Josef i en drøm og sa: "Stå opp, ta barnet med deg og barnets mor og flykt til Egypt, og bli der til jeg sier fra! For Herodes kommer til å lete etter barnet for å drepe det." ...

Matt. 3. 13-17

JESUS BLIR DØPT.  Da kom Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for å bli døpt av han. Men Johannes ville hindre ham og sa: "Jeg trenger å bli døpt av deg og så kommer du til meg?" Jesus svarte: "La det nå skje" Da Jesus var blitt døpt, steg han...

Matt. 5. 5.-7.

BERGPREKENEN.  5.1-12 SALIGPRISNINGENE

Matt. 5. 17-20

LOVENS OPPFYLLELSE.  Tro ikke jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle...

Matt. 5. 21-26

DRAP OG SINNE.  Dere har hørt det er sagt til forfedrene: `Du skal ikke slå i hjel. Den som slår i hjel, skal være skyldig for domstolen.`Men jeg sier dere: Den som blir sint på sin bror, skal være skyldig for domstolen, og den som sier til sin...

Matt. 5. 33-37

ED OG ÆRLIGHET.  Dere har også hørt det er sagt til forfedrene: "Du skal ikke sverge falskt" og "Du skal holde det du har lovet Herren med ed". Men jeg sier dere: Dere skal ikke sverge i det hele tatt, verken ved himmelen, for den er Guds trone,...

Matt. 5. 38-42

Å GJENGJELDE ONDT MED GODT.  Dere har hørt det er sagt: `Øye for øye og tann for tann.` Men jeg sier dere: Sett dere ikke til motverge mot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til...

Matt. 5. 43-48

ELSK DERES FIENDER.  Dere har hørt det er sagt: `Du skal elske din neste og hate din fiende.` Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger...

Matt. 5. 48

Vær da fullkomne, slik deres himmelske Far er fullkommen.

Matt. 6. 7-15

HERRENS BØNN.  v.13 Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt og makten og æren i evighet. Amen

Matt. 10. 40-42

LØNNEN FOR Å TA IMOT EN DISIPPEL.  Den som tar i mot dere, tar i mot meg, og den som tar imot meg, tar imot ham som har sendt meg. Den som tar imot en profet fordi han er profet, skal få en profets lønn, og den som tar imot en rettferdig, fordi han...

Matt. 12. 38-45

EN OND SLEKT KREVER TEGN.  v.43-45 Når en uren ånd farer ut av et menneske, flakker den omkring over øde vidder på leting etter et hvilested, men finner det ikke. Da sier den: `Jeg vil vende tilbake til huset mitt som jeg forlot.` Og når jeg kommer...

Matt. 18. 18-20

Sannelig, jeg sier dere: Alt der binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og alt dere løser på jorden, skal være løst i himmelen. Også dette sier jeg dere: Dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det enn er, skal de få...

Matt. 19. 9

Jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin kone av noen annen grunn enn hor og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd"

Matt. 21. 12-17

TEMPELET SKAL VÆRE ET BØNNENS HUS.  Så gikk Jesus inn på tempelplassen og jaget ut alle dem som solgte og kjøpte der. Han veltet pengevekslernes bord og duehandlernes benker og sa til dem: "Det står skrevet: Mitt hus skal kalles et bønnenes hus....

Matt. 23. 13

Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere stenger himmelriket for menneskene. Selv går dere ikke inn, og dem som vil gå inn, slipper dere ikke inn

Matt. 25. 1-13

LIGNELSEN OM BRUDEPIKENE.  Da kan himmelriket sammenlignes med ti brudepiker som tok oljelampene sine og gikk ut for å møte brudgommen.   Fem av de var forstandige, og fem var kloke. De uforstandige tok med seg lampene sine, men ikke olje. Men de...

Mark. 3. 11

Når de urene åndene så ham, kastet de seg ned for ham og ropte: "Du er Guds Sønn!" Men han truet dem og påla dem strengt at de ikke måtte gjøre kjent hvem han var.

Mark. 4. 35-41

JESUS STILLER STORMEN.  v.39 Da reiste han seg, truet vinden og sa til sjøen: "Stille! Vær rolig!" Vinden la seg og det ble blikk stille ...

Mark. 5. 1-20

MANNEN FRA GRAVHULENE.  v.6-9 Da han fikk se Jesus langt borte, kom han løpende, kastet seg ned for ham og ropte høyt: "Hva vil du meg Jesus, du Sønn av Gud, Den høyeste? Jeg pålegger deg ved Gud: Pin meg ikke!". For Jesus hadde sagt til ham: "Far...

Mark. 10. 29-30

Jesus svarte: "Sannelig, jeg sier dere: Enhver som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller mor eller far eller barn eller åker for min skyld og for evangeliets skyld, skal få hundre ganger så mye igjen. I den tiden som nå er, skal han få...

Mark. 10. 45

For heller ikke Menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange."

Luk. 1. 26-38

BUDSKAPET TIL MARIA.  v.37 For ingen ting er umulig for Gud"

Luk. 1. 39-46

MARIA OG ELISABET.  v.41-42 Da Elisabet hørte Marias hilsen, sparket barnet i magen hennes. Hun ble fylt av Den Hellige Ånd og ropte høyt: "Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten i ditt mors liv...

Luk. 1. 57-67, 68-80

JOHANNES BLIR FØDT.  Hans far Sakarja ble fylt av Den Hellige Ånd. Han talte profetiske ord og sa:...  v.68-80 SAKARJAS LOVSANG.  v.76-78 Og du barn, skal kalles profet for Den høyeste, for du skal gå fram foran Herren og rydde hans veier og gi...

Luk. 2. 41-52

JESUS SOM TOLVÅRING I TEMPELET.  v.49 Men han svarte: "Hvorfor lette dere etter meg? Visste dere ikke at jeg må være i min Fars hus?"

Luk. 4. 40-41

Ved solnedgang kom alle til ham med sine syke, som hadde mange slags plager. Han la hendene på hver enkelt av dem og helbredet dem. Det fòr også onde ånder ut av mange mens de skrek og ropte: "Du er Guds Sønn!" Men han truet dem og påla dem strengt...

Luk. 9. 51-55

JESUS OG SAMARITANENE.  v.55 Men han snudde seg og talte strengt til dem. "Dere vet ikke hva slags ånd dere er av", sa han. "For Menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse." Så dro de til en annen landsby.

Luk. 11. 1-13

JESUS LÆRER DISIPLENE Å BE.  v.2 "Når dere ber, skal dere si: Far! La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. Gi oss hver dag vårt daglige brød. Tilgi oss våre synder, for også vi tilgir hver den som står i skyld til oss. Og la oss ikke komme i...

Luk. 11. 14-28

JESU MAKT OVER ONDE ÅNDER.  En gang drev han ut en ond ånd som var stum. Da den onde ånden fòr ut, begynte den stumme og tale, og folk undret seg.  Men noen av dem sa: "Det er ved hjelp av Beelsebul, herskeren over de onde åndene, at han driver de...

Luk. 14. 15-24

DET STORE GJESTEBUDET.  v.21Tjeneren kom tilbake og fortalte dette til herren sin. Da ble husherren sint og sa til tjeneren: `Gå straks ut på byens gater og torg og hent inn de fattige og uføre og blinde og lamme`...

Luk. 15. 4-7

SAUEN SOM BLE FUNNET IGJEN.  v.7 På samme måte blir det større glede i himmelen over èn synder som vender om, enn over nittini rettferdige som ikke trenger omvendelse.

Luk. 15, 4-7, 8-10, 11-32

SAUEN SOM BLE FUNNET IGJEN.   SØLVMYNTEN SOM BLE FUNNET IGJEN.  SØNNEN SOM KOM HJEM.

Luk. 19. 1-10

SAKKEUS.  v.10 For menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem."

Luk. 21. 34-38

VÅK OG BE.  Vær på vakt og la ikke hjertet bli sløvet av rangel og drikk og dagliglivets bekymringer, så den dagen plutselig kommer over dere som en snare. For den dagen skal komme over alle som bor på jorden. Våk hver tid og stund og be om å få...

Luk. 23. 26-43

JESUS BLIR KORSFESTET.  v.39-43 En av lovbryterne som hang der, spottet ham også og sa: "Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!" Men den andre irettesatte ham og sa : "Frykter du ikke Gud, enda du har samme dom over deg? For oss er dommen...

Joh. 1. 12-13

Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å være Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje og ikke av manns vilje, men av Gud

Joh. 5. 16-30

SØNNENS FULLMAKT.  v.20 For Far elsker Sønnen og viser ham alt det han selv gjør. Og han skal vise ham større gjerninger enn dette, så dere skal undre dere.  v.28 Undre dere ikke over dette, for den tiden kommer da alle de som er i gravene, skal...

Joh. 6. 53-54

Jesus sa til dem: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ikke spiser Menneskesønnens kropp og drikker Menneskesønnens blod, har dere ikke livet i dere. Men den som spiser min kropp og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal reise ham...

Joh. 7. 14-24

JESUS STÅR FRAM UNDER LØVHYTTEFESTEN.  v.20-21 "Du har en ond ånd i deg", svarte folket, "hvem vil vel drepe deg?" Jesus svarte: "Èn gjerning har jeg gjort, og dere undrer dere alle over den...

Joh. 7. 38-39

Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften sier, renne elver av levende vann." Dette sa han om Ånden de som trodde på ham, skulle få. Ånden var ennå ikke kommet, for Jesus var ennå ikke blitt herliggjort

Joh. 9. 41

Jesus svarte: "Var dere blinde, hadde dere ingen synd. Men nå sier dere: `Vi ser!` Derfor blir deres synd stående."

Joh. 10. 1-10

JEG ER PORTEN.  v.10 Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.

Joh. 10. 19-21

Nå ble det igjen splittelse blant jødene på grunn av det han hadde sagt. Mange av dem sa: "Han har en ond ånd i seg, han er gal. Hvorfor hører dere på ham?" Andre sa: "Slik taler ikke en som har en ond ånd. En ond ånd kan da ikke åpne øynene på...

Joh. 14. 13-14

Og det dere ber om i mitt navn, vil jeg gjøre, så Faderen skal bli æret gjennom Sønnen. Dersom dere ber om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det.

Joh. 15. 26-27

Når Talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Far, sannhetens Ånd som går ut fra Far, da skal han vitne om meg. Men også dere skal vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av

Joh. 20. 23

Dersom dere tilgir noen syndene deres, da er de tilgitt. Dersom dere fastholder syndene for noen, er de fastholdt."

Apg. 2. 1-13, 14-41

ÅNDEN GITT PÅ PINSEDAGEN.  v.4 Da ble de alle fylt av Den Hellige Ånd, og de begynte å tale på andre språk etter som Ånden ga dem å forkynne.  PETER TALER PÅ PINSEDAGEN.  v.17-18 I de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg øser...

Apg. 3. 25

Dere er barn av profetene og har del i den pakten som Gud opprettet med fedrene deres da han sa til Abraham: `I din ætt skal alle slekter på jorden velsignes`

Apg. 7. 1-2

Øverstepresten spurte: "Er dette sant?" Og Stefanus svarte: "Brødre og fedre, hør på meg! Herlighetens Gud viste seg for vår far Abraham mens han bodde i Mesopotamia, før han slo seg ned i Harran

Apg. 16. 6-10

PAULUS BLIR KALT TIL MAKEDONIA.  v.6-7 Den Hellige Ånd hindret dem i å forkynne ordet i Asia; derfor fortsatte de gjennom det frygiske og galatiske området. Da de var kommet nesten til Mysia, prøvde de å dra videre til Bitynia, men Jesu Ånd ga dem...

Apg. 19. 15-16

Men den onde ånden svarte dem: "Jesus kjenner jeg, og jeg vet hvem Paulus er, men hvem er dere?" Mannen som hadde den onde ånden i seg, fòr løs på dem, overmannet dem alle og slo dem til blods, så de rømte ut av huset nakne og forslåtte

Apg. 20. 13-38

AVSKJEDSTALEN TIL DE ELDSTE FRA EFESOS.  v.22-24 Og nå drar jeg til Jerusalem, bundet av Ånden. Hva som skal møte meg der, vet jeg ikke, men Den Hellige Ånd vitner for meg i by etter by og varsler om lenker og forfølgelser som venter meg. Men for...

Rom. 7. 1-6

FRIHET FRA LOVEN. Eller vet dere ikke, mine søsken - for jeg taler jo til folk som kjenner loven - at loven bestemmer over et menneske bare så lenge det lever? En gift kvinne er etter loven bundet til mannen sin så lenge han lever. Men dersom...

Rom. 8. 1-17

LIVET I ÅNDEN.  Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For Åndens lov som gir liv, har i Kristus Jesus gjort deg fri fra syndens og dødens lov. Det som var umulig for loven, siden den sto maktesløs fordi vi er av kjøtt og...

1. Kor. 1. 1-3

Paulus, som etter Guds vilje er kalt til Kristi Jesu apostel, og vår bror Sostenes hilser Guds menighet i Korint, dere er som er helliget i Kristus Jesus og kalt til å være hellige sammen med alle som hver på sitt sted påkaller vår Herre Jesu...

1. Kor. 1. 27

Men det som i verdens øyne er dårskap, det utvalgte Gud for å gjøre det vise til skamme, og det som i verdens øyne er svakt, det utvalgte Gud for å gjøre det sterke til skamme ...

1. Kor. 2.

GUDS MYSTERIUM ER ÅPENBART.   v.3-16 Svak, redd og skjelvende opptrådte jeg hos dere. Jeg forkynte ikke mitt budskap med overtalende visdomsord, men med Ånd og kraft som bevis. For deres tro ikke skulle bygge på menneskelig visdom, men på Guds...

1. Kor. 7. 17-24

Derfor skal enhver leve sitt liv der Herren har satt ham, der han var da Gud kalte ham. Dette gir jeg pålegg om i alle menighetene. Om noen blir kalt som omskåret, skal han ikke prøve å forandre på det. Om noen blir kalt som uomskåret, skal han...

1. Kor. 12.

NÅDEGAVENE.  v.31 Men vær ivrige etter å få de største nådegavene!

1. Kor. 12.

NÅDEGAVENE.  Når det gjelder Åndens gaver, søsken, vil jeg at dere skal ha kunnskap om dem...  v.4 Det er forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme.  v.7-11 Hos hver enkelt gir Ånden seg til kjenne slik det tjener til det gode. For ved èn og...

1. Kor. 12. 3

Derfor kunngjør jeg for dere at ingen som taler i Guds Ånd, sier: "Forbannet er Jesus!" Og ingen kan si: "Jesus er Herre!" uten i Den Hellige Ånd

1. Kor. 15. 45-46

Det første mennesket, Adam, ble en levende sjel. Den siste Adam ble en ånd som gir liv. Det åndelige var altså ikke det første, men det sjelelige. Deretter kom det åndelige

2. Kor. 1. 21-22

Gud er den som grunnfester både oss og dere i Kristus, og som har salvet oss. Han har også gitt oss sitt segl på oss og gitt oss Ånden som pant i våre hjerter

2. Kor. 3. 17-18

Herren, det er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, der er frihet. Og vi, som er uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til dette bildet, fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved Herrens Ånd.

Gal. 3. 12-13

Loven spør ikke etter tro, men sier: Den som lever etter budene, skal ha liv ved dem. Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld. For det står skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre

Gal. 3.15-4.7

LØFTET STÅR OVER LOVEN.  3.16 Gud ga løftene til Abraham og hans ætt. Det står ikke "til dine ætter", som om det gjaldt mange, men det blir talt om en, "til din ætt" og det er Kristus.  3.18-25 Hvis arven ble gitt ved loven, er den ikke lenger gitt...

Gal. 3. 26

For dere er alle Guds barn ved troen, i Kristus Jesus

Ef. 2. 2

Dere levde i dem på den nåværende verdens vis og lot dere lede av herskeren i himmelrommet, den ånd som nå er virksom i de ulydige...

Ef. 4. 30

Gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, for Ånden er det segl dere er merket med helt til frihetens dag

Ef. 6. 10-20

GUDS RUSTNING.  Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft! Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette...

1. Tim. 4. 3-5

Disse forbyr folk å gifte seg og krever avhold fra mat, den som Gud har skapt for at de som tror og kjenner sannheten, skal ta imot den med takk. Alt det Gud har skapt, er godt, og ikke noe skal forkastes når det mottas med takk. For det helliges...

Hebr. 1. 5-14

SØNNEN STÅR OVER ENGLENE.  v.7-8 Om englene sier han: Han gjør sine engler til vinder, sine tjenere til flammende ild. Men om Sønnen: Din trone, Gud, står til evig tid, din herskerstav er rettferdighetens septer...  v.14 Er ikke alle englene ånder...

Hebr. 4.14-5.10

PRØVET I ALT.  Siden vi har en stor øversteprest som har gått inn gjennom himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen! For vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme...

Hebr. 11. 33-34

Ved tro vant de over kongeriker, holdt retten oppe, fikk løfter oppfylt, lukket gapet på løver, slukket voldsom ild, slapp unna bitende sverd, gikk fra svakhet til styrke, ble sterke i krig og slo fiendtlige hærer på flukt ...

Jak. 3. 1-12

TUNGEN ER EN ILD.  Ikke mange av dere bør bli lærere, mine brødre, for dere vet at vi lærere skal få så mye strengere dom. Alle snubler vi ofte. Den som ikke snubler og feiler med det han sier, er fullkommen og i stand til å holde hele kroppen...

1. Pet. 1. 11-12

De prøvde å finne ut hvilken tid Kristi Ånd, som var i dem, pekte fram mot, og hvordan den tiden ville bli. For Ånden vitnet om Kristi lidelser og den herlighet som siden skulle komme. Det ble åpenbart for dem at det ikke var seg selv, men dere de...

1. Pet. 3. 18-19

For Kristus selv led for synder, èn gang for alle, den rettferdige for urettferdige, for å føre dere fram til Gud. Med kroppen døde han, men ved Ånden ble han gjort levende, og slik gikk han bort å forkynte for åndene som var i fangenskap...

2. Pet. 3. 8

Men en ting, mine kjære, må dere ikke glemme: For Herren er èn dag som tusen år og tusen år som èn dag…

Åp. 1. 4

Johannes hilser de sju menighetene i Asia: Nåde være med dere og fred fra ham som er og som var og som kommer, og fra de sju åndene som står foran hans trone,...

Åp. 2. 4-5

Men dette har jeg imot deg: Du har forlatt din første kjærlighet. Tenk på hvor du sto før du falt. Vend om og gjør gjerninger du gjorde før! Ellers kommer jeg til deg og tar lysestaken din bort - hvis du ikke vender om

Åp. 3. 7

Skriv til engelen for menigheten i Filadelfia:  Dette sier Den Hellige og sannferdige, han som har Davids nøkkel, han som åpner så ingen kan stenge, og stenger så ingen kan åpne...

Åp. 5.

BOKEN MED DE SJU SEGL.  v.8 Da det tok boken, falt de fire skapningene og de tjuefire eldste ned for Lammet. Hver av dem hadde en harpe og gullskåler fulle av røkelse, det er de helliges bønner…

Åp. 17. 3-4

I Ånden førte han meg ut i ødemarken. Og jeg så en kvinne sitte på en skarlagenrødt dyr som var overstrødd med navn som var en spott mot Gud. Det hadde sju hoder og ti horn. Kvinnen var kledd i purpur og skarlagen og glitret av gull og edelstener...

Åp. 20. 1-10

DE TUSEN ÅR.  Og jeg så en engel stige ned fra himmelen med nøkkelen til avgrunnen og en stor lenke i hånden. Han grep dragen, den gamle slangen, som er djevelen og Satan, og bandt ham for tusen år. Så kastet engelen ham i avgrunnen, låste igjen og...

Åp. 22. 17-18

Ånden og bruden sier: "Kom!" og den som tørster, skal komme, og den som vil, skal få livets vann som gave. Jeg vitner for enhver som hører ordene i denne profetiske boken: Om noen legger noe til, skal Gud legge på ham alle de plagene som det er...