Alter

 •  

Ånd

 •  

Angre

 •  

Anklage

 •  

Ansikt

 •  

Ansvar

 •  

Apostel

 •  

År

 •  

Arbeid

 •  

Arv

 •  

Avgud

 •  

Avvise

 •  

Ætt

 •  

Baktale

 •  

Barn

 •  

Bedra

 •  

Begjær

 •  

Betro

 •  

Bevare

 •  

Blod

 •  

Bok

 •  

Bryllup

 •  

Bud

 •  

Budskap

 •  

Bunden

 •  

Byrde

 •  

Dag

 •  

Dåp

 •  

Dåre

 •  

Djevel

 •  

Dommer

 •  

Drøm

 •  

Dum

 •  

Dyr

 •  

Ego

 •  

Eksil

 •  

Eldste

 •  

Elske

 •  

Engel

 •  

Enighet

 •  

Ett

 •  

Evighet

 •  

Evnukk

 •  

Falsk

 •  

Familie

 •  

Fange

 •  

Far

 •  

Faste

 •  

Fattig

 •  

Fengsel

 •  

Fiender

 •  

Forbud

 •  

Forene

 •  

Forfall

 •  

Forgå

 •  

Forsone

 •  

Forstå

 •  

Forutse

 •  

Frafall

 •  

Fred

 •  

Frelse

 •  

Frelser

 •  

Frisk

 •  

From

 •  

Galt

 •  

Gave

 •  

Gjeld

 •  

Gjemme

 •  

Gjerrig

 •  

Glede

 •  

Glemme

 •  

Grådig

 •  

Gråte

 •  

Grav

 •  

Gud

 •  

Guder

 •  

Gull

 •  

Hånd

 •  

Håne

 •  

Håp

 •  

Hår

 •  

Harm

 •  

Hat

 •  

Hellig

 •  

Helvete

 •  

Herske

 •  

Hevn

 •  

Hindre

 •  

Hjelp

 •  

Hjerte

 •  

Hode

 •  

Hor

 •  

Hovmod

 •  

Høre

 •  

Høste

 •  

Høytid

 •  

HUS

 •  

Hyrde

 •  

Ild

 •  

Innsikt

 •  

Jesus

 •  

Jorden

 •  

Jødene

 •  

Juble

 •  

Kall

 •  

Kamp

 •  

Kappe

 •  

Kilde

 •  

Kirke

 •  

Kjempe

 •  

Kjenne

 •  

Kjøpe

 •  

Klage

 •  

Klær

 •  

Konge

 •  

Kraft

 •  

Krangle

 •  

Kreve

 •  

Krig

 •  

Kristne

 •  

Kropp

 •  

Lån

 •  

Land

 •  

Lat

 •  

Lære

 •  

Lete

 •  

Leve

 •  

Lovsang

 •  

Løfter

 •  

Lønn

 •  

Lunken

 •  

Lure

 •  

Lydig

 •  

Lys

 •  

Lyster

 •  

Lytte

 •  

Mektig

 •  

Merke

 •  

Misjon

 •  

Modig

 •  

Mot

 •  

Motløs

 •  

Mørke

 •  

Mulig

 •  

Munn

 •  

Mur

 •  

Nåde

 •  

Nådig

 •  

Navn

 •  

Nær

 •  

Neste

 •  

Nød

 •  

Omsorg

 •  

Oppdra

 •  

Oppdrag

 •  

Ordet

 •  

Ordtak

 •  

Ørken

 •  

Pakt

 •  

Pant

 •  

Paradis

 •  

Påske

 •  

Penger

 •  

Plager

 •  

Planer

 •  

Prest

 •  

Prise

 •  

Profet

 •  

Råd

 •  

Rasende

 •  

Redd

 •  

Refse

 •  

Regnbue

 •  

Ren

 •  

Rense

 •  

Rett

 •  

Rettsak

 •  

Rik

 •  

Rikdom

 •  

Ro

 •  

Røst

 •  

 •  

Sang

 •  

Sannhet

 •  

Se

 •  

Segl

 •  

Seier

 •  

Sinn

 •  

Sint

 •  

Sion

 •  

Sjalu

 •  

Sjel

 •  

Skatt

 •  

Skille

 •  

Skjule

 •  

Skremme

 •  

Skryte

 •  

Sladder

 •  

Slave

 •  

Slekt

 •  

Snø

 •  

Sove

 •  

Søke

 •  

Språk

 •  

Sterk

 •  

Stjele

 •  

Stor

 •  

Straff

 •  

Strebe

 •  

Streve

 •  

Styrke

 •  

Sverge

 •  

Syk

 •  

Sykdom

 •  

Syn

 •  

Synd

 •  

Tanker

 •  

Tempel

 •  

Tiende

 •  

Tilbe

 •  

Tillit

 •  

Tørst

 •  

Trassig

 •  

Tro

 •  

Troløs

 •  

Trone

 •  

Trusler

 •  

Tukte

 •  

Tunge

 •  

Tvil

 •  

Tvinge

 •  

Tyde

 •  

Uenig

 •  

Ugift

 •  

Ulydig

 •  

Ulykke

 •  

Umulig

 •  

Under

 •  

Urent

 •  

Urett

 •  

Utnytte

 •  

Utøse

 •  

Utro

 •  

Utruste

 •  

Utrydde

 •  

Utvelge

 •  

Våke

 •  

Våkne

 •  

Valg

 •  

Vantro

 •  

Våpen

 •  

Varsel

 •  

Vei

 •  

Venn

 •  

Vennlig

 •  

Vente

 •  

Verden

 •  

Vern

 •  

Vilje

 •  

Vill

 •  

Vin

 •  

Vinne

 •  

Vokse

 •  

Vold

 •  

Vrede

 •  

Alter

 •  

Ånd

 •  

Angre

 •  

Anklage

 •  

Ansikt

 •  

Ansvar

 •  

Apostel

 •  

År

 •  

Arbeid

 •  

Arv

 •  

Avgud

 •  

Avvise

 •  

Ætt

 •  

Baktale

 •  

Barn

 •  

Bedra

 •  

Begjær

 •  

Betro

 •  

Bevare

 •  

Blod

 •  

Bok

 •  

Bryllup

 •  

Bud

 •  

Budskap

 •  

Bunden

 •  

Byrde

 •  

Dag

 •  

Dåp

 •  

Dåre

 •  

Djevel

 •  

Dommer

 •  

Drøm

 •  

Dum

 •  

Dyr

 •  

Ego

 •  

Eksil

 •  

Eldste

 •  

Elske

 •  

Engel

 •  

Enighet

 •  

Ett

 •  

Evighet

 •  

Evnukk

 •  

Falsk

 •  

Familie

 •  

Fange

 •  

Far

 •  

Faste

 •  

Fattig

 •  

Fengsel

 •  

Fiender

 •  

Forbud

 •  

Forene

 •  

Forfall

 •  

Forgå

 •  

Forsone

 •  

Forstå

 •  

Forutse

 •  

Frafall

 •  

Fred

 •  

Frelse

 •  

Frelser

 •  

Frisk

 •  

From

 •  

Galt

 •  

Gave

 •  

Gjeld

 •  

Gjemme

 •  

Gjerrig

 •  

Glede

 •  

Glemme

 •  

Grådig

 •  

Gråte

 •  

Grav

 •  

Gud

 •  

Guder

 •  

Gull

 •  

Hånd

 •  

Håne

 •  

Håp

 •  

Hår

 •  

Harm

 •  

Hat

 •  

Hellig

 •  

Helvete

 •  

Herske

 •  

Hevn

 •  

Hindre

 •  

Hjelp

 •  

Hjerte

 •  

Hode

 •  

Hor

 •  

Hovmod

 •  

Høre

 •  

Høste

 •  

Høytid

 •  

HUS

 •  

Hyrde

 •  

Ild

 •  

Innsikt

 •  

Jesus

 •  

Jorden

 •  

Jødene

 •  

Juble

 •  

Kall

 •  

Kamp

 •  

Kappe

 •  

Kilde

 •  

Kirke

 •  

Kjempe

 •  

Kjenne

 •  

Kjøpe

 •  

Klage

 •  

Klær

 •  

Konge

 •  

Kraft

 •  

Krangle

 •  

Kreve

 •  

Krig

 •  

Kristne

 •  

Kropp

 •  

Lån

 •  

Land

 •  

Lat

 •  

Lære

 •  

Lete

 •  

Leve

 •  

Lovsang

 •  

Løfter

 •  

Lønn

 •  

Lunken

 •  

Lure

 •  

Lydig

 •  

Lys

 •  

Lyster

 •  

Lytte

 •  

Mektig

 •  

Merke

 •  

Misjon

 •  

Modig

 •  

Mot

 •  

Motløs

 •  

Mørke

 •  

Mulig

 •  

Munn

 •  

Mur

 •  

Nåde

 •  

Nådig

 •  

Navn

 •  

Nær

 •  

Neste

 •  

Nød

 •  

Omsorg

 •  

Oppdra

 •  

Oppdrag

 •  

Ordet

 •  

Ordtak

 •  

Ørken

 •  

Pakt

 •  

Pant

 •  

Paradis

 •  

Påske

 •  

Penger

 •  

Plager

 •  

Planer

 •  

Prest

 •  

Prise

 •  

Profet

 •  

Råd

 •  

Rasende

 •  

Redd

 •  

Refse

 •  

Regnbue

 •  

Ren

 •  

Rense

 •  

Rett

 •  

Rettsak

 •  

Rik

 •  

Rikdom

 •  

Ro

 •  

Røst

 •  

 •  

Sang

 •  

Sannhet

 •  

Se

 •  

Segl

 •  

Seier

 •  

Sinn

 •  

Sint

 •  

Sion

 •  

Sjalu

 •  

Sjel

 •  

Skatt

 •  

Skille

 •  

Skjule

 •  

Skremme

 •  

Skryte

 •  

Sladder

 •  

Slave

 •  

Slekt

 •  

Snø

 •  

Sove

 •  

Søke

 •  

Språk

 •  

Sterk

 •  

Stjele

 •  

Stor

 •  

Straff

 •  

Strebe

 •  

Streve

 •  

Styrke

 •  

Sverge

 •  

Syk

 •  

Sykdom

 •  

Syn

 •  

Synd

 •  

Tanker

 •  

Tempel

 •  

Tiende

 •  

Tilbe

 •  

Tillit

 •  

Tørst

 •  

Trassig

 •  

Tro

 •  

Troløs

 •  

Trone

 •  

Trusler

 •  

Tukte

 •  

Tunge

 •  

Tvil

 •  

Tvinge

 •  

Tyde

 •  

Uenig

 •  

Ugift

 •  

Ulydig

 •  

Ulykke

 •  

Umulig

 •  

Under

 •  

Urent

 •  

Urett

 •  

Utnytte

 •  

Utøse

 •  

Utro

 •  

Utruste

 •  

Utrydde

 •  

Utvelge

 •  

Våke

 •  

Våkne

 •  

Valg

 •  

Vantro

 •  

Våpen

 •  

Varsel

 •  

Vei

 •  

Venn

 •  

Vennlig

 •  

Vente

 •  

Verden

 •  

Vern

 •  

Vilje

 •  

Vill

 •  

Vin

 •  

Vinne

 •  

Vokse

 •  

Vold

 •  

Vrede

 •  

Alter

 •  

Ånd

 •  

Angre

 •  

Anklage

 •  

Ansikt

 •  

Ansvar

 •  

Apostel

 •  

År

 •  

Arbeid

 •  

Arv

 •  

Avgud

 •  

Avvise

 •  

Ætt

 •  

Baktale

 •  

Barn

 •  

Bedra

 •  

Begjær

 •  

Betro

 •  

Bevare

 •  

Blod

 •  

Bok

 •  

Bryllup

 •  

Bud

 •  

Budskap

 •  

Bunden

 •  

Byrde

 •  

Dag

 •  

Dåp

 •  

Dåre

 •  

Djevel

 •  

Dommer

 •  

Drøm

 •  

Dum

 •  

Dyr

 •  

Ego

 •  

Eksil

 •  

Eldste

 •  

Elske

 •  

Engel

 •  

Enighet

 •  

Ett

 •  

Evighet

 •  

Evnukk

 •  

Falsk

 •  

Familie

 •  

Fange

 •  

Far

 •  

Faste

 •  

Fattig

 •  

Fengsel

 •  

Fiender

 •  

Forbud

 •  

Forene

 •  

Forfall

 •  

Forgå

 •  

Forsone

 •  

Forstå

 •  

Forutse

 •  

Frafall

 •  

Fred

 •  

Frelse

 •  

Frelser

 •  

Frisk

 •  

From

 •  

Galt

 •  

Gave

 •  

Gjeld

 •  

Gjemme

 •  

Gjerrig

 •  

Glede

 •  

Glemme

 •  

Grådig

 •  

Gråte

 •  

Grav

 •  

Gud

 •  

Guder

 •  

Gull

 •  

Hånd

 •  

Håne

 •  

Håp

 •  

Hår

 •  

Harm

 •  

Hat

 •  

Hellig

 •  

Helvete

 •  

Herske

 •  

Hevn

 •  

Hindre

 •  

Hjelp

 •  

Hjerte

 •  

Hode

 •  

Hor

 •  

Hovmod

 •  

Høre

 •  

Høste

 •  

Høytid

 •  

HUS

 •  

Hyrde

 •  

Ild

 •  

Innsikt

 •  

Jesus

 •  

Jorden

 •  

Jødene

 •  

Juble

 •  

Kall

 •  

Kamp

 •  

Kappe

 •  

Kilde

 •  

Kirke

 •  

Kjempe

 •  

Kjenne

 •  

Kjøpe

 •  

Klage

 •  

Klær

 •  

Konge

 •  

Kraft

 •  

Krangle

 •  

Kreve

 •  

Krig

 •  

Kristne

 •  

Kropp

 •  

Lån

 •  

Land

 •  

Lat

 •  

Lære

 •  

Lete

 •  

Leve

 •  

Lovsang

 •  

Løfter

 •  

Lønn

 •  

Lunken

 •  

Lure

 •  

Lydig

 •  

Lys

 •  

Lyster

 •  

Lytte

 •  

Mektig

 •  

Merke

 •  

Misjon

 •  

Modig

 •  

Mot

 •  

Motløs

 •  

Mørke

 •  

Mulig

 •  

Munn

 •  

Mur

 •  

Nåde

 •  

Nådig

 •  

Navn

 •  

Nær

 •  

Neste

 •  

Nød

 •  

Omsorg

 •  

Oppdra

 •  

Oppdrag

 •  

Ordet

 •  

Ordtak

 •  

Ørken

 •  

Pakt

 •  

Pant

 •  

Paradis

 •  

Påske

 •  

Penger

 •  

Plager

 •  

Planer

 •  

Prest

 •  

Prise

 •  

Profet

 •  

Råd

 •  

Rasende

 •  

Redd

 •  

Refse

 •  

Regnbue

 •  

Ren

 •  

Rense

 •  

Rett

 •  

Rettsak

 •  

Rik

 •  

Rikdom

 •  

Ro

 •  

Røst

 •  

 •  

Sang

 •  

Sannhet

 •  

Se

 •  

Segl

 •  

Seier

 •  

Sinn

 •  

Sint

 •  

Sion

 •  

Sjalu

 •  

Sjel

 •  

Skatt

 •  

Skille

 •  

Skjule

 •  

Skremme

 •  

Skryte

 •  

Sladder

 •  

Slave

 •  

Slekt

 •  

Snø

 •  

Sove

 •  

Søke

 •  

Språk

 •  

Sterk

 •  

Stjele

 •  

Stor

 •  

Straff

 •  

Strebe

 •  

Streve

 •  

Styrke

 •  

Sverge

 •  

Syk

 •  

Sykdom

 •  

Syn

 •  

Synd

 •  

Tanker

 •  

Tempel

 •  

Tiende

 •  

Tilbe

 •  

Tillit

 •  

Tørst

 •  

Trassig

 •  

Tro

 •  

Troløs

 •  

Trone

 •  

Trusler

 •  

Tukte

 •  

Tunge

 •  

Tvil

 •  

Tvinge

 •  

Tyde

 •  

Uenig

 •  

Ugift

 •  

Ulydig

 •  

Ulykke

 •  

Umulig

 •  

Under

 •  

Urent

 •  

Urett

 •  

Utnytte

 •  

Utøse

 •  

Utro

 •  

Utruste

 •  

Utrydde

 •  

Utvelge

 •  

Våke

 •  

Våkne

 •  

Valg

 •  

Vantro

 •  

Våpen

 •  

Varsel

 •  

Vei

 •  

Venn

 •  

Vennlig

 •  

Vente

 •  

Verden

 •  

Vern

 •  

Vilje

 •  

Vill

 •  

Vin

 •  

Vinne

 •  

Vokse

 •  

Vold

 •  

Vrede

 •