Velg en side

Forord

Jeg er så fasinert av det som står i Bibelen og ser en rød tråd i mange emner fra Bibelens begynnelse til slutt. Bibelen er virkelig Guds mat til oss mennesker. Den nærer vår Ånd til å leve det åndelige livet her på jorden. Akkurat som maten gjør det for kroppen. Jo mer en tar til seg av disse herlige rettene Herren dekker for oss, jo sultnere blir en på mer.

Jeg hadde lest Bibelen flere ganger, men syntes det var vanskelig å huske hvor ulike vers stod. Derfor begynte jeg å skrive ned bibelvers som jeg syntes var interessante. Disse systematiserte jeg under ulike temaer. I utgangspunktet hadde jeg bare tenkt å lage en liten håndskrevet bok til meg selv. Siden omfanget etter hvert ble så stort, utfordret min sønn Fredrik meg til å sette dette i system på internett. Han hjalp meg å opprette et domene som han ga navnet Bibeltemaer.no. Her utviklet han også «Fang et gullkorn» og samlet temaene i bokform.

Jeg har brukt Bibelselskapets oversettelse 2011 til å sitere versene. Skrivefeil kan nok forekomme, men det er Bibelen som er fasiten. Det kan derfor være lurt å slå opp i sin egen Bibel for å dobbeltsjekke om en skulle være i tvil. Innen hvert tema er versene sortert slik de står i Bibelens kronologiske rekkefølge – fra første Mosebok til Åpenbaringsboken.

Noen ganger har jeg valgt å referere skriftstedet uten å ta med tekst. Det er fordi det blir for langt å skrive ned alt. Andre ganger er temaet hentet fra en større sammenheng. Jeg skriver da bare ned noen av versene, så blir det opp til leseren om en vil ha med seg mer.

Jeg håper at «Bibeltemaer» kan være til inspirasjon også for deg som leser. Det er virkelig noen skjulte skatter som ligger gjemt i Guds ord og som Herren vil berike oss med. Guds ord åpenbarer sannheten for livet her på jorden og for evigheten. Guds ord hjelper oss til å ta riktige valg og leve rett. Når vi lever slik Gud vil, speiler vi det himmelske og blir rikt velsignet.

Forsiden

Bildet er malt av Premjai Phanthuya på Åpen Himmel i Grimstad (2016). Jeg er veldig takknemlig for at jeg får lov til å bruke dette.

Jeg synes bildet inspirerer, til å hoppe i de skoene som står klare for oss, og begynne på en vandring uten å vite hva som venter. Når en begynner å vandre på Guds stier, viser han oss mye vakkert. Dette er illustrert med de utsprungne blomstene i begynnelsen i veikanten. Dersom en ser videre på stien, virker den kanskje ikke så spennende. Går en likevel videre vil det dukke opp noe som i utgangspunktet ikke er synlig. Det nye en ser blir til glede og inspirasjon for å gå enda videre for å lete etter mer. Jo lengere en går, desto mer nysgjerrig blir en på hva som kommer, for en vil nødig gå glipp av Guds mangfoldige overraskelser og velsignelser.

Jeg synes at disse bibelversene er med å løfte fram dette budskapet:

  • Salme 119. 105:  «Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti»
  • Salme 119. 130:  «Ditt ord gir lys når de åpner seg, de gir uvitende innsikt»
  • Jes. 40. 3 :    «En røst roper. Rydd Herrens vei i ørkenen, jevn ut en vei i ødemarka for vår Gud!»
  • Jes. 42. 16 :  «Jeg fører de blinde på en vei de ikke kjenner, på stier de ikke kjenner leder jeg dem»

En stor hjertens TAKK til mine sønner Fredrik og Eivind som har støttet og hjulpet meg med det tekniske og produksjonsmessige. Uten de hadde ikke Bibeltemaer.no og boken blitt noe av. Jeg ønsker at dette skal bli til stor velsignelse for deg som leser.

SHALOM

Grete Haaland