Velg en side

1. Mos. 47. 12, 13-26

Josef sørget for mat til faren og brødrene og hele farens familie, alt etter tallet på barn.  v.13-26  HUNGERSNØDEN I EGYPT.  Det fantes ikke mat i hele landet, for hungersnøden var svært hard. Egypt og Kanaaen var utmattet av sult…

5. Mos. 29. 18-20

Det må ikke finnes blant dere noen mann eller kvinne, noen familie eller stamme som i dag vender sitt hjerte bort fra HERREN vår Gud for å gå og dyrke disse folkeslagenes guder…  v.20 HERREN vil ikke tilgi en slik mann; HERRENS harme og sjalusi skal flamme opp mot ham…

Jos. 2.

SPIONER I JERIKO.  v.12-14 Sverg nå ved HERREN at dere vil vise godhet mot min familie, siden jeg har gjort godt mot dere. Gi meg et troskapstegn på at dere vil la min far og mor, mine brødre og søstre og alle i deres hus får leve, og berge livet vårt fra døden.» Da sa mennene: (til Rahab) «Med vårt eget liv skal vi stå inne for deres liv, så sant du ikke røper planene våre. Når HERREN gir oss landet skal vi vise godhet og troskap mot deg»

1. Kong. 8. 1-11

PAKTKISTA BLIR SATT PÅ PLASS.  Så samlet Salomo Israels eldste og alle stammehøvdingene, overhodene for familiene, hos seg i Jerusalem. De skulle føre HERRENS paktkiste opp fra Davidsbyen, det er Sion.  v.3-4 Da alle Israels eldste var kommet, løftet prestene kisten, og de førte HERRENS paktkiste opp sammen med telthelligdommen og alle de hellige kar som var i teltet. Det var prestene og levittene som bar dem.  v.6 Så brakte prestene HERRENS paktkiste til den plassen den skulle ha, i det innerste tempelrommet, i det aller helligste, under kjerubenes vinger.  v.9-11 I kisten fantes det ikke noe annet enn de to steintavlene som Moses hadde lagt ned der ved Horeb, den gang HERREN sluttet pakt med israelittene da de dro ut av Egypt. Da prestene gikk ut av helligdommen, fylte skyen HERRENS hus. Prestene kunne ikke stå og gjøre tjeneste på grunn av skyen; for HERRENS herlighet fylte tempelet.

1. Krøn. 23.

LEVITTENES INNDELING OG TJENESTE.  v.3 Levittene som var tretti år eller mer, ble talt. Tallet på menn, talt èn for èn, var 38 000.  v.24 Dette var Levis sønner, familie for familie, med sine overhoder, slik ble de mønstret og nevnt ved navn, èn for èn. Det var de som utførte tjenesten i HERRENS hus, fra tjueårsalderen og oppover

Job. 1. 1-5

JOB OG FAMILIEN HANS.  v.4-5  Jobs sønner pleide å feste hos hverandre på omgang. De inviterte de tre søstrene sine til å spise og drikke sammen med dem. Når dagene med festing var over, sendte Job bud for å hellige dem. Han sto tidlig opp om morgenen og bar fram brennoffer for hver enkelt. For, som Job sa: «Kanskje har barna mine syndet og spottet Gud i sitt hjerte.» Slik gjorde Job alltid.

Matt. 12. 46-50

JESU SANNE FAMILIE.  Mens han ennå talte til folkemengden, kom moren og søsknene hans. De sto utenfor og ville snakke med ham. Da var det en som sa til ham: «Din mor og dine søsken står utenfor og vil snakke med deg.» Men Jesus svarte dem : «Hvem er min mor, og hvem er mine søsken?» Og han rakte ut hånden mot disiplene sine og sa: «Se, her er min mor og mine søsken!  For den som gjør min himmelske Fars vilje, er min bror og søster og mor.»

Luk. 8. 19-21

JESU SANNE FAMILIE.  Jesus svarte:  v.21 «Min mor og mine søsken, det er de som hører Guds ord og gjør etter det.»

Gal. 6. 7-10

Far ikke vill! Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal det også høste. Den som sår i sitt eget kjøtt, høster fordervelse av kjøttet; men den som sår i Ånden, høster evig liv av Ånden. Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp. Så la oss gjøre godt mot alle så lenge det er tid, og mest mot dem som er vår familie i troen.

Ef. 2. 11-22

JESUS FORENER HEDNINGER OG JØDER.  v.19 Derfor er dere ikke lengre fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie

Ef. 5.21- 6.9

HJEM OG FAMILIE.  Vær hverandre underordnet i ærefrykt for Kristus! Dere kvinner, underordne dere ektemennene deres som under Herren selv. For mannen er kvinnenes hode, slik Kristus er kirkens hode; han er frelser for sin kropp. Slik som kirken underordner seg Kristus, skal kvinnene underordne seg sine menn i alt. Dere menn elsk konene deres, slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den…  5.31 Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne og de to skal være en kropp.  5.33b Hver mann skal elske sin kone som seg selv, og hun skal ha respekt for sin mann.  6.1 Dere barn, vær lydige mot foreldrene deres i Herren, for det er rett og riktig…  6.4 Dere foreldre, vekk ikke sinne og trass hos barna deres, men gi dem omsorg, så de får en oppdragelse og rettledning som er etter Herrens vilje. Dere slaver, vær lydige mot deres jordiske herrer som mot Kristus selv, med respekt og ærefrykt og av et oppriktig hjerte…  v.9 Dere herrer, gjør det samme mot slavene deres. Bruk ikke trusler! Dere vet at både de og dere har samme Herre i himmelen, og han gjør ikke forskjell på folk.

Kol. 3.18-4.1

HJEM OG FAMILIE.  3.18-20 Dere kvinner, underordne dere ektemennene deres, som det sømmer seg  i Herren. Dere menn, elsk konene deres og vær ikke harde mot dem. Dere barn, vær lydige mot foreldrene deres i alt, det er til glede i Herren

Tit. 2.

DE KRISTENES LIV I VERDEN.  Men du skal undervise i samsvar med den sunne lære. Eldre menn skal være edruelige, verdige og forstandige og sunne i troen, kjærligheten og tålmodigheten. På samme måte skal eldre kvinner oppføre seg slik det sømmer seg for de hellige. De skal ikke fare med sladder eller være avhengige av mye vin, men være gode eksempler, så de kan lære de unge kvinnene å elske mann og barn, leve forstandig og rent, ta ansvar for hjemmet og underordne seg sine menn, slik at ikke Guds ord blir spottet. På samme måte skal du formane unge menn til å være forstandige i all sin ferd. Vær selv et forbilde i gode gjerninger!  La undervisningen din være uforfalsket og båret frem med alvor, og la forkynnelsen din være sunn og uangripelig, så enhver motstander blir til skamme fordi han ikke har noe vondt å si om oss…