Velg en side

1. Mos. 47. 13-26

HUNGERSNØDEN I EGYPT.  v.23-26 Josef sa til folket: «I dag har jeg kjøpt dere og jorden deres til farao. Her har dere såkorn så der kan så til åkrene! Dere skal gi farao en femtedel av avlingen. De fire andre delene skal der ha til såkorn og mat for dere og husstandene og barna deres.» Da svarte de: «Du har reddet livet vårt! Bare du ser på oss med velvilje, herre, skal vi være slave for farao.» Så gjorde Josef dette til en lov som gjelder den dag i dag for jorden til Egypt, at farao skal ha en femtedel. Bare prestenes jord tilhørte ikke farao.

Jer. 35.

REKABITTENES EKSEMPEL.  v.5-7a Så satte jeg fram mugger fulle av vin og drikkebegre for rekabittene. Jeg ba dem drikke av vinen. Men de svarte: Vi drikker ikke vin. For vår far Jonadab, sønn av Rekab, har forbudt oss det og sagt: «Dere skal aldri drikke vin, verken dere eller barna deres. Dere skal ikke bygge hus eller så korn og ikke plante eller eie vinmarker…  v.9-10 Vi har ikke bygd hus til å bo i, og vi har verken vinmarker, jorder eller såkorn, men vi bor i telt. Vi har vært lydige og har gjort alt det som vår fra Jonadab påla oss.  v.12-14 Da kom HERRENS ord til Jeremia: Så sier HERREN over hærskarene, Israels Gud: Gå og si til mennene i Juda og innbyggerne i Jerusalem: Vil dere ikke ta imot lærdom og høre på mine ord? sier HERREN. Budene som Jonadab, sønn av Rekab, påla sønnene sine, er blitt overholdt. De skulle ikke drikke vin. Til denne dag har de ikke drukket vin, for de adlød budet fra sin far. Men jeg har talt til dere både sent og tidlig, og dere hørte ikke på meg…

Matt. 13. 1-52

LIGNELSER OM HIMMELRIKET : SÅMANNEN – HVORFOR JESUS TALER I LIGNELSER – JESUS FORKLARER LIGNELSEN OM SÅMANNEN – UGRESSET I HVETEN –  SENNEPSFRØET SURDEIGEN – JESUS TALER TIL FOLK I LIGNELSERJESUS FORKLARER LIGNELSEN OM UGRESSET – SKATTEN OG PERLEN – FISKENOTEN

Mark. 4. 1-34

JESUS TALER I LIGNELSER:  SÅMANNEN – OLJELAMPEN – SÅKORNET – SENNEPSFRØET.  4. 9-13 Og han sa: «Den som har ører å høre med, hør!» Da han var blitt alene med de tolv og de andre som var med ham, spurte de ham om lignelsene. Han svarte: «Til dere er hemmeligheten om Guds rike gitt! Men til dem som er utenfor, blir alt gitt i lignelser, for at de skal se og se, men ikke skjelne, høre og høre, men ikke forstå, så de ikke vender om og får tilgivelse.» Og han sa til dem: «Når dere ikke forstår denne lignelsen, hvordan skal dere da forstå noen annen lignelse?…

Gal. 6. 7-10

Far ikke vill! Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal det også høste. Den som sår i sitt eget kjøtt, høster fordervelse av kjøttet; men den som sår i Ånden, høster evig liv av Ånden. Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp. Så la oss gjøre godt mot alle så lenge det er tid, og mest mot dem som er vår familie i troen.