Velg en side

1. Mos. 41. 1-36

JOSEF TYDER FARAOS DRØMMER.  v.8 Men om morgenen var han urolig til sinns. Han sendte bud etter alle spåmennene og vismennene i Egypt. Farao fortalte dem drømmene sine, men det var ingen som kunne tyde dem for ham…  v.16  Josef svarte farao: «Det er ikke opp til meg, bare Gud kan gi et svar som er godt for farao»…

2. Mos. 7. 11-13

Da sendte Farao bud på vismennene og trollmennene, og de egyptiske magikerne gjorde det samme med sine hemmelige kunstner. Hver og en kastet staven sin, og stavene ble til store slanger. Men Arons stav slukte stavene deres. Men faraos hjerte var ubøyelig, og han ville ikke høre på dem, akkurat slik som HERREN hadde sagt.

2. Mos. 8. 18-19

Med de hemmelig kunstene sine prøvde magikerne også å få fram lus, men det greide de ikke. Lusene ble værende på mennesker og dyr. Da sa magikerne til farao: «Dette er Guds finger»…

3. Mos. 20. 6-7, 27

Den som vender seg til gjenferd og spådomsånder, driver hor og holder seg til dem, vil jeg vende meg mot og støte ut av folket. Dere skal hellige dere og være hellige. For jeg er HERREN deres Gud…  v.27 Når en mann eller en kvinne har et gjenferd eller en spådomsånd i seg, skal de dø. De skal steines. Deres eget blod kommer over dem.

4. Mos. 22. 7-8

De eldste i Moab og de eldste i Midjan dro av sted, og de hadde spådomslønn med seg. Da de kom til Bileam, bar de fram budskapet fra Balak. Han sa til dem : «Bli her i natt, så skal jeg si dere hva HERREN har sagt til meg.» Så ble Moabs høvdinger hos Bileam

5. Mos. 18. 9-14

FALSKE OG SANNE PROFETORD.  Når du kommer til det landet HERREN din Gud gir deg, skal du ikke ta etter alle avskyelige skikker hos folkeslagene der. Hos deg må det ikke finnes noen som lar sin sønn eller datter gå gjennom ilden, ikke noen som tar varsler, ingen tegntyder, spåmann eller trollmann, ingen som utfører besvergelser, spør gjenferd eller spådomsånder til råds eller søker hjelp hos de døde. For HERREN avskyr alt dette, og det er på grunn av dette avskyelige at HERREN din Gud tar landet fra dem og gir det til deg. Du skal være helhjertet i forholdet til HERREN din Gud. De folkeslagene som du tar landet fra, hører på tegntydere og spåmenn; men det kan HERREN din Gud ikke tillate at du gjør.

1. Sam. 15. 22-24

Da sa Samuel: «Har HERREN sin glede i brennoffer og slaktoffer like mye som i lydighet mot HERRENS ord? Nei, å adlyde er bedre enn slaktoffer, å lytte er bedre enn fett av værer. For trass er som spådomssynd, ulydighet er som avgudsdyrkelse. Fordi du har forkastet HERRENS ord, har han forkastet deg som konge.» Da sa Saul til Samuel: «Jeg har syndet, for jeg har brutt HERRENS bud og dine ord. Jeg var redd folket og ga etter for dem

2. Kong. 21.

JUDA KONGENE MANASSE OG AMON.  v.4-6 Selv i HERRENS tempel bygde han slike altere, enda HERREN hadde sagt: «I Jerusalem vil jeg la navnet mitt bo.» I begge forgårdene til tempelet bygde han altere for hele himmelens hær. Manasse lot sin sønn gå igjennom ilden. Han drev med tegntydning og spådomskunster og rådførte seg med åndemanere og spåmenn. Han gjorde det som var ondt i HERRENS øyne, og gjorde han rasende

2. Krøn. 33. 6

Manasse lot sønnene sine gå gjennom ilden i Hinnom-dalen. Han drev med tegntydning, spådomskunster og trolldom, og han rådførte seg med åndemanere og spåmenn. Manasse gjorde mye som var ondt i HERRENS øyne, og det gjorde ham rasende

Sak. 10. 1-2

TOMME ORD OG FALSKE SYNER.  v.2 For terafene har talt tomme ord, spåmennene har hatt falske syner og fortalt innholdsløse drømmer. Trøsten de ga, var ingenting verdt. Derfor måtte de drive omkring som sauer og lide nød for de var uten gjeter.

Apg. 16. 16

En gang vi var på vei til bønnestedet, møtte vi en slavekvinne som hadde en spådomsånd i seg. De som eide henne, tjente gode penger på spådomskunstene hennes …