Velg en side

1. Mos. 11. 1-9

TÅRENT I BABEL.  v.7-9 Kom, la oss stige ned og forvirre språket deres så den ene ikke forstår den andre! Så spredte HERREN dem derfra ut over hele jorden og de holdt opp med å bygge på byen. Derfor kalte de dem Babel, for der forvirret HERREN hele jordens språk. Og derfra spredte HERREN dem ut over hele jorden.

1. Mos. 19. 1-29

SODOMA OG GOMORRA BLIR ØDELAGT.  v.10-11 Da strakte de to mennene (englene) ut hånda, tok Lot inn til seg i huset og stengte døren. Mennene som var utenfor huset, både små og store, slo de med blindhet. De strevde forgjeves for å finne døren

2. Mos. 14.

SIVSJØ-UNDERET.  v.24 Men ved morgenvakten så HERREN ned på egypternes leir fra ildsøylen og skysøylen, og han skapte forvirring blant dem…

2. Mos. 23. 27

Jeg vil sende redsel for meg foran deg og skape forvirring blant alle de folkene du kommer til. Jeg skal få alle fiendene dine til å snu ryggen til deg og flykte

5. Mos. 28. 15-68

ULYDIGHET OG FORBANNELSE.  Men hvis du ikke adlyder HERREN din Guds røst, ikke holder alle hans bud og forskrifter som jeg gir deg i dag, og ikke gjør etter dem, da skal alle disse forbannelsene komme over deg…  v.20 HERREN skal sende forbannelse, forvirring og plage over deg og over alt dine hender gjør, til du blir utryddet og brått går til grunne, fordi du gjorde det onde og forlot meg

Dom. 4. 15

Da Barak gikk til angrep, slo HERREN Sisera og alle stridsvognenes hans og hele hæren hans med forvirring…

Dom. 7.

GIDION SEIER OVER MIDJANITTENE.  v. 22 Da de tre hundre blåste i bukkehornene, gjorde HERREN det slik at alle i leiren løftet sverd mot hverandre…

1. Sam. 7. 10

Mens Samuel bar fram brennofferet, rykket filisterne fram til kamp mot israelittene. Men den dagen sendte HERREN et veldig tordenvær over filisterne og gjorde dem så forvirret at de tapte for israelittene…

1. Sam. 14. 19-20

Mens Saul snakket med presten, økte forvirringen i filisterleiren mer og mer. Saul sa til presten: «Trekk hånden din tilbake!» Saul og all folket samlet seg og dro dit hvor striden sto. Da fikk de se at filisterne hadde vendt sverdene mot hverandre. Det rådde full forvirring…

Neh. 4. 8-9

Alle slo seg sammen for å gå til krig mot Jerusalem og skape forvirring der. Men vi ba til vår Gud og satte vakt på murene dag og natt for å holde dem borte

Sak. 14.

DEN SISTE KRIGEN.  Se, det kommer en HERRENS dag. Da skal de fordele krigsbyttet de røvet hos deg. Jeg vil samle alle folkeslagene til krig mot Jerusalem. Byen skal inntas, husene plyndres og kvinnene voldtas. Halve byen må gå i eksil, men resten av folket skal ikke utryddes fra byen. HERREN skal dra ut og føre krig mot disse folkeslagene slik han før har ført krig på stridens dag. Den dagen skal han stå med føttene på Oljeberget, som ligger rett mot Jerusalem i øst. Oljeberget skal revne i to fra øst til vest, og det skal bli en veldig dal…  v.6-8a Den dagen skal det ikke være lys, bare kulde og frost. Det skal være en lang dag – HERREN kjenner den – ikke dag og natt, ved kveldstid skal det være lyst. Den dagen skal det renne levende vann ut fra Jerusalem…  v.9 Da skal HERREN være konge over hele jorden. Den dagen skal HERREN være èn og hans navn ett…  v.12 Dette er plagen som HERREN lar ramme alle folk hvis de går til krig mot Jerusalem…  v.13-14 Den dagen kommer det en stor HERRENS forvirring blant dem, så de griper fatt i hverandre og slåss mann mot mann. Også Juda skal angripe Jerusalem. – Rikdommene fra alle folkeslagene omkring skal bli samlet inn, gull og sølv og klær i store mengder –

Luk. 24. 13-35

JESUS VISER SEG FOR EMMAUS-VANDRERNE.  v.22-23 Og nå har også noen kvinner blant oss gjort oss forvirret. De gikk ut til graven tidlig i dag morges, men ingen fant kroppen hans. De kom tilbake og fortalte at de hadde sett et syn av engler som sa at han lever…

Apg. 2. 1-13

ÅNDEN BLIR GITT PÅ PINSEDAGEN.  v.5-8 I Jerusalem bodde det fromme jøder fra alle folkeslag under himmelen. En stor folkemengde stimlet sammen da de hørte lyden, og det ble stor forvirring, for hver enkelt hørte sitt eget morsmål bli talt. Forskrekket og forundret spurte de: «Er ikke de galileere, alle disse som taler?» Hvordan kan da hver enkelt av oss høre sitt eget morsmål?

Apg. 5. 17-42

NYTT FORHØR.  v.23-25 «Vi fant fengselet forsvarlig stengt, og vokterne sto ved portene. Men da vi låste opp, fant vi ingen der inne.» Denne meldingen gjorde overprestene og sjefen for tempelvakten forvirret, og de undret seg på hva dette kunne være. I det samme kom det en og meldte: «De mennene dere satte i fengsel, står nå på tempelplassen og underviser folket»…

Gal. 1. 6-9

BARE ET EVANGELIUM.  Det undrer meg at dere så raskt vender dere bort fra ham som har kalt dere ved Kristi nåde, og til et annet evangelium, men det finnes ikke noe annet, det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi forkynte dere, forbannet være han! Vi har sagt det før, og jeg gjentar det nå: Hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, forbannet være han!