Velg en side

Esra 6. 16-22

TEMPELET BLIR INNVIET.  v.19-20a De som hadde vært i eksil, feiret påske på den fjortende dagen i den første måneden, for prestene og levittene hadde renset seg, alle som en, så de var rene. De slaktet påskelammet for alle som hadde vært i eksil, for sine brødre prestene og for seg selv…

Esra 10. 6

Da dro Esra bort fra plassen foran HERRENS hus og inn i rommet til Johanan, sønn av Eljasjib. Der ble han natten over uten å smake verken brød eller vann, for han sørget over troløsheten til dem som hadde vært i eksil

Esek. 25.

DOMSORD MOT NABOFOLK.  v.3 Så sier HERREN Gud: Du sa ha- ha! om min helligdom da den ble vanhelliget, om Israels land da det ble lagt øde, om Judas hus da de gikk i eksil…

Am. 6. 1-7

VE DE SORGLØSE PÅ SION.  v.7 Derfor skal de nå drives i eksil, fremst blant de bortførte. Da blir det slutt på festdagene der de ligger og drar seg.

Am. 7. 11

For Amos sier: «Jeroboam skal dø for sverd og Israel drives i eksil, bort fra sitt land»

Sak. 14.

DEN SISTE KRIGEN.  Se, det kommer en HERRENS dag. Da skal de fordele krigsbyttet de røvet hos deg. Jeg vil samle alle folkeslagene til krig mot Jerusalem. Byen skal inntas, husene plyndres og kvinnene voldtas. Halve byen må gå i eksil, men resten av folket skal ikke utryddes fra byen. HERREN skal dra ut og føre krig mot disse folkeslagene slik han før har ført krig på stridens dag. Den dagen skal han stå med føttene på Oljeberget, som ligger rett mot Jerusalem i øst. Oljeberget skal revne i to fra øst til vest, og det skal bli en veldig dal…  v.6-8a Den dagen skal det ikke være lys, bare kulde og frost. Det skal være en lang dag – HERREN kjenner den – ikke dag og natt, ved kveldstid skal det være lyst. Den dagen skal det renne levende vann ut fra Jerusalem…  v.9 Da skal HERREN være konge over hele jorden. Den dagen skal HERREN være èn og hans navn ett…  v.12 Dette er plagen som HERREN lar ramme alle folk hvis de går til krig mot Jerusalem…  v.13-14 Den dagen kommer det en stor HERRENS forvirring blant dem, så de griper fatt i hverandre og slåss mann mot mann. Også Juda skal angripe Jerusalem. – Rikdommene fra alle folkeslagene omkring skal bli samlet inn, gull og sølv og klær i store mengder –