Velg en side

Job. 2. 1-10

DEN ANDRE PRØVEN.  v.2-3 HERREN sa til ham: «Hvor kommer du fra?» Anklageren svarte: «Jeg har streifet omkring på jorden.» HERREN sa: «Så la du merke til min tjener Job? På jorden finnes ingen som ham, en from og rettskaffen mann som frykter Gud og unngår alt ondt. Fortsatt står han fast i sin gudsfrykt. Du har utfordret meg til å ødelegge ham uten grunn.»  v.9 Da sa hans kone til ham: «Holder du fortsatt fast på din gudsfrykt? Spott heller Gud og dø!»

Salme 37. 27-28

Vend deg bort fra det onde og gjør det gode, så skal du bo trygt for alltid. For HERREN elsker det som er rett, sine trofaste vil han ikke forlate

Apg. 2. 1-13

ÅNDEN BLIR GITT PÅ PINSEDAGEN.  v.5-8 I Jerusalem bodde det fromme jøder fra alle folkeslag under himmelen. En stor folkemengde stimlet sammen da de hørte lyden, og det ble stor forvirring, for hver enkelt hørte sitt eget morsmål bli talt. Forskrekket og forundret spurte de: «Er ikke de galileere, alle disse som taler?» Hvordan kan da hver enkelt av oss høre sitt eget morsmål?

Apg. 8. 1-3

FORFØLGELSE.  Samme dag brøt det løs en kraftig forfølgelse mot menigheten i Jerusalem. Alle unntatt apostlene ble spredt omkring i Judea og Samaria. Noen fromme menn begravde Stefanus og holdt en dødsklage over ham. Men Saulus fòr hardt fram mot menigheten. Han trengte seg inn i hjemmene og slepte ut både menn og kvinner og fikk dem kastet i fengsel.