Velg en side

Mens Saul snakket med presten, økte forvirringen i filisterleiren mer og mer. Saul sa til presten: «Trekk hånden din tilbake!» Saul og all folket samlet seg og dro dit hvor striden sto. Da fikk de se at filisterne hadde vendt sverdene mot hverandre. Det rådde full forvirring…

Relaterte temaer