Velg en side

4. Mos. 5. 11-31

LOVEN OM SJALUSI.  HERREN sa til Moses: Tal til israelittene og si til dem: Sett at en kvinne kommer på avveier og er utro mot mannen sin, og en annen mann har samleie med henne. Men mannen hennes vet ikke om det, for hun har gjort seg uren i det skjulte…  v.31 Mannen skal være fri for skyld, men kvinnen skal bære den skylden hun selv har ført over seg.

4. Mos. 14.

STRAFFEN FOR FOLKETS MISNØYE.  v.30-33 Ingen av dere skal komme inn i landet som jeg med løftet hånd sverget at dere skulle bo i – ingen uten Kaleb, Jefunnes sønn, og Josva, Nuns sønn. Men småbarna deres, som dere mente ville bli fiendenes bytte, dem skal jeg føre inn. De skal lære å kjenne landet som dere vraket. Men likene av dere skal bli liggende her i ørkenen. Og barna deres skal være gjetere i ørkenen i førti år. De skal lide for deres utroskap til den siste av dere ender som lik i ørkenen

Ordsp. 30. 20

Slik gjør en utro kvinne: Hun spiser, tørker seg om munnen og sier: «Jeg har ikke gjort noe galt»

Esek. 6. 9b, 14c

Jeg knuser de utro hjertene til dem som forlot meg, og de utro øynene til dem som fulgte avgudene. De skal avsky seg selv for det onde de har gjort, for alt som er avskyelig hos dem.  v.14c Da skal dere kjenne at jeg er HERREN.

Mal. 2. 10-16

BLANDINGSEKTESKAP OG SKILLSMISSE.  Hvorfor er vi troløse mot hverandre og vanhelliger våre fedres pakt?  v.11 Juda har vanhelliget HERRENS helligdom, som han elsker, og tatt en fremmed guds datter til ekte.  v.14 Dere sier «Hvorfor?» Fordi HERREN er vitne i saken mellom deg og din ungdomskvinne, som du er utro mot, din ektefelle, din paktskvinne.  v.15b-16  Vær ikke utro mot din ungdoms kvinne! Den som får uvilje mot henne og sender henne bort, sier HERREN, Israels Gud, skitner til sine klær med vold, sier HERREN over hærskarene. Så vokt deres ånd vel! Vær ikke troløse.

Matt. 12. 38-45

EN OND SLEKT KREVER TEGN.  Noen skriftlærde og fariseere tok da til orde og sa: «Mester, vi vil gjerne se deg gjøre tegn.» Men han svarte: «En ond og utro slekt krever tegn, men den skal ikke få moe annet enn Jona-tegnet…

Matt. 16. 1-4

KRAV OM TEGN.  Fariseerne og saddukeerne kom til ham. De ville sette ham på prøve og ba ham vise dem et tegn fra himmelen. Men han sa til dem: «Om kvelden sier dere: «Det blir godvær, for himmelen er rød», og om morgenen: I dag blir det uvær, for himmelen er rød og mørk. Himmelens utseende vet dere å tyde, men tidens tegn kan dere ikke tyde. En ond og utro slekt krever tegn, men den skal ikke få noe annet tegn enn Jona-tegnet.» Dermed gikk han fra dem og dro bort.

Matt. 19. 9

Jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin kone av noen annen grunn enn hor og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd»

Jak. 4. 1-12

VÆR LYDIGE MOT GUD.  v.4 Utro som dere er, vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den som vil bli verdens venn, blir Guds fiende!