BUDSKAPET TIL MARIA.  v.37 For ingen ting er umulig for Gud”

Relaterte temaer