BUDSKAPET TIL MARIA.  … v.37 For ingen ting er umulig for Gud”

Relaterte temaer