Velg en side

JEHU GJØR OPP MED JORAM OG JESABEL. 34-37 Så gikk Jehu inn. Da han hadde spist og drukket, sa han: «Se til å få denne forbannede kvinnen gravlagt! Hun var da en kongsdatter.» Men da de kom for å begrave henne, fant de ikke annet igjen enn hodeskallen, føttene og hendene. De vendte tilbake og fortalte dette til Jehu. Da sa han:» Nå er det oppfylt, det ordet som HERREN talte gjennom sin tjener Elia fra Tisbje da ha sa: (1. Kong. 21.23) På Jisreels mark skal hundene ete opp Jesabels kjøtt. Hennes lik skal ligge som gjødsel på jorden i Jisreel, og ingen skal kunne si: Dette er Jesabel.»

Relaterte temaer