Velg en side

LØNNEN FOR Å TA IMOT EN DISIPPEL.  Den som tar i mot dere, tar i mot meg, og den som tar imot meg, tar imot ham som har sendt meg. Den som tar imot en profet fordi han er profet, skal få en profets lønn, og den som tar imot en rettferdig, fordi han er rettferdig, skal få den rettferdiges lønn. Og den som gir en av disse små om bare et beger kaldt vann å drikke fordi han er en disippel – sannelig jeg sier dere: Han skal slett ikke miste sin lønn!»

Relaterte temaer