Jeg sa til barna deres i ørkenen: “Følg ikke forskriftene fra fedrene deres, hold ikke lovene deres og gjør dere ikke urene med avgudene deres!

Relaterte temaer