Velg en side

JAKOBS SØNNER.  Jakob hadde tolv sønner. Sønnene til Lea var Ruben, Jakobs første fødte sønn, Simon, Levi, Juda, Jissakar og Sebulon. Sønnene til Rakel var Josef og Benjamin. Sønnene til Bilha, Rakels slavekvinne, var Dan og Naftali. Og sønnene til Silpa, Leas slavekvinne, var Gad og Aser. Dette er de sønnene Jakob fikk i Paddan-Aram.

Relaterte temaer