Velg en side

ALLE MÅ STÅ TIL ANSVAR.  v.5-6 En mann som er rettferdig og gjør det som er rett og riktig, han spiser ikke offerkjøtt på haugene og løfter ikke øynene til avgudene som dyrkes i Israels hus. Han krenker ikke sin nestes kone og kommer ikke nær en kvinne når hun er uren

Relaterte temaer