Velg en side

4. Mos. 25.19-26.

NY FOLKETELLING.  26.52-56 HERREN sa til Moses: «Mellom disse skal landet fordeles til odel og eie, etter folketallet. Til de tallrike skal du gi en stor eiendom og til de fåtallige skal du gi en mindre. Hver stamme skal få eiendom etter hvor mange som ble mønstret. Landet skal deles ved loddkasting. De skal få arvedel etter navnene på stammene til fedrene deres. Ettersom loddet faller på, skal hver stamme, stor eller liten, få sin eiendom»

4. Mos. 33.

ISRAELS DAGSMASJER I ØRKENEN.  v.54-56 Dere skal fordele landet mellom dere ved loddkasting, slekt for slekt. En stor slekt skal få større eiendom og en liten slekt mindre eiendom til arv. Hver slekt skal ha det som loddkastingen gir den. Dere skal få arv innenfor den stammen dere tilhører. Men dersom dere ikke driver ut innbyggerne i landet, da skal de dere sparer, bli torner i øynene og brodder i siden på dere. De kommer til å gå til angrep på dere inne i landet der dere har slått dere ned. Da skal jeg gjøre med dere slik jeg hadde tenkt å gjøre med dem.

Jos. 14.-21.

KANAAN DELES VED LODDKASTING.  KALRB FÅR HEBRON – JUDA-LANDET – KALEB INNTAR HEBRON OG DEBIR – BYENE I JUDA – EFRAIM LAND – MANASSE LAND – JOSEFS HUS FÅR SKOGLANDET – LODDKASTINGEN I SJILO – BENJAMINS LAND – SIMONS LAND – SEBULONS LAND – JISSAKARS LAND – ASJERS LAND – NAFTALIS LAND – DANS LAND – JOSVAS LAND – TILFLUKTSBYENE – LEVITTENES BYER

Apg. 1. 15-26

NY APOSTEL.  v.26 De kastet lodd mellom dem, og loddet falt på Mattias. Fra nå av ble han regnet som apostel sammen med de elleve.