5. Mos. 15. 11

Det vil alltid være fattige i landet, og derfor påbyr jeg deg: Lukk villig opp hånden for din bror, for de nødlidende og fattige i landet ditt!

Dan. 4.

NEBUKADNESARS VANNVIDD.  v.27 Derfor konge ta i mot mitt (Daniel) råd! Riv deg løs fra dine synder med rettferd og fra din skyld med barmhjertighet mot de nødlidende. Så skal din lykke vare lenge”…