NEBUKADNESARS VANNVIDD.  v.27 Derfor konge ta i mot mitt (Daniel) råd! Riv deg løs fra dine synder med rettferd og fra din skyld med barmhjertighet mot de nødlidende. Så skal din lykke vare lenge”…

Relaterte temaer