Velg en side

Gud være oss nådig og velsigne oss, Gud la sitt ansikt lyse for oss! Da skal din vei bli kjent på jorden, din frelse blant alle folkeslag. Folkene skal prise deg Gud, alle folk skal prise deg!  v.7-8 Jorden har gitt sin grøde, Gud, vår Gud, velsigner oss. Gud skal velsigne oss! Hele jorden skal frykte ham!

Relaterte temaer