Velg en side

Å frykte HERREN er et sikkert vern, der kan også barna søke tilflukt. Å frykte HERREN er en kilde til liv slik at en vender seg bort fra dødens snarer

Relaterte temaer