Velg en side

Rom. 15. 5

Må tålmodighetens og trøstens Gud hjelpe dere alle til å vise enighet, etter Jesu Kristi vilje

Fil. 1. 27

Se bare til at dere fører et liv som er Kristi Evangelium verdig. Enten jeg kommer og ser dere, eller er borte, så la meg få høre at dere står sammen i èn ånd, kjemper med ett sinn for troen på evangeliet

Fil. 2. 2-5

så gjør nå min glede fullkommen: Ha samme sinnelag og samme kjærlighet, vær ett i sjel og sinn. Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv. Tenk ikke bare på deres eget beste, men også på de andres. La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus!