Velg en side

Lovsangen tilhører deg, Gud, på Sion, for deg skal løftene bli innfridd, du som hører bønner, til deg kommer alle mennesker. Når vår skyld blir for sterk for oss, tilgir du våre lovbrudd

Relaterte temaer