Velg en side

JUDAS LOVER Å FORRÅDE JESUS.  Da gikk en av de tolv, han som het Judas Iskariot, til overprestene og sa: «Hva vil dere gi meg for å utlevere ham til dere»? De betalte han tretti sølvpenger. Og fra da av søkte han en anledning til å forråde ham.  v.21-25 Mens de spiste, sa han: «Sannelig, jeg sier dere: En av dere skal forråde meg.» Da ble de dypt bedrøvet, og den ene etter den andre sa til ham: «Det er vel ikke meg Herre?»  Men han svarte: «Den som har dyppet hånden i fatet sammen med meg, han skal forråde meg. Menneskesønnen går bort, som det står skrevet om ham. Men ve det mennesket som forråder Menneskesønnen! Det hadde vært bedre for det mennesket om det aldri var født.» Judas, han som forrådte ham, spurte da. «Det er vel ikke meg, rabbi?» «Du har sagt det», svarte Jesus.

Relaterte temaer