Velg en side

Matt. 26. 14-16, 21-25

JUDAS LOVER Å FORRÅDE JESUS.  Da gikk en av de tolv, han som het Judas Iskariot, til overprestene og sa: «Hva vil dere gi meg for å utlevere ham til dere»? De betalte han tretti sølvpenger. Og fra da av søkte han en anledning til å forråde ham.  v.21-25 Mens de spiste, sa han: «Sannelig, jeg sier dere: En av dere skal forråde meg.» Da ble de dypt bedrøvet, og den ene etter den andre sa til ham: «Det er vel ikke meg Herre?»  Men han svarte: «Den som har dyppet hånden i fatet sammen med meg, han skal forråde meg. Menneskesønnen går bort, som det står skrevet om ham. Men ve det mennesket som forråder Menneskesønnen! Det hadde vært bedre for det mennesket om det aldri var født.» Judas, han som forrådte ham, spurte da. «Det er vel ikke meg, rabbi?» «Du har sagt det», svarte Jesus.

Matt. 27. 3-10

JUDAS ANGRER OG TAR SITT LIV.  Men da Judas, han som forrådte ham, så at Jesus var blitt dømt, angret han og gikk med de 30 sølvpengene til overprestene og de eldste og sa: «Jeg har syndet da jeg forrådte en uskyldig og sendte han i døden.» «Hva angår det oss?» svarte de. «Det blir din sak»…

Mark. 14. 10-11

JUDAS TILBYR SEG Å FORRÅDE JESUS.  Men Judas Iskariot, en av de tolv, gikk til overprestene og tilbød seg å utlevere Jesus. De ble glade da de hørte det, og lovet å gi ham penger. Fra da av søkte han en anledning til å forråde ham.

Mark. 14. 12-21

DET SISTE MÅLTIDET TIL JESUS.  v.13-16 Da sendte han to av disiplene sine av sted og sa til dem: «Gå inn i byen! Der vil en mann som bærer en vannkrukke, møte dere. Følg ham, og der han går inn, skal dere si til eieren av huset: Mesteren spør: Hvor er rommet jeg kan holde påskemåltidet med disiplene mine? Da skal han vise dere et stort rom ovenpå, gjort ferdig med tepper og puter. Der skal dere stelle i stand for oss.» Disiplene gikk av sted og kom inn i byen. De fant det slik som han hadde sagt, og de gjorde i stand påskemåltidet.  v.18 Mens de var til bords og spiste, sa han: «Sannelig, jeg sier dere: En av dere skal forråde meg – en som spiser sammen med meg»…  v.21 For menneskesønnen går bort, som det står skrevet om ham. Men ve det mennesket som forråder Menneskesønnen! Det hadde vært bedre for det mennesket at det aldri var født.»

Luk. 6. 12-16

JESUS KALLER DE TOLV APOSTLENE.  På den tiden gikk han en gang opp i fjellet for å be, og hele natten var han der i bønn til Gud. Da det ble dag, kalte han til seg disiplene sine, og av dem valgte han ut tolv, som han også kalte apostler. Det var Simon som han også kalte Peter, og hans bror Andreas, Jakob og Johannes, Filip og Bartolomeus, Matteus og Thomas, Jakob, sønn av Alfeus, og Simon som kaltes seloten og Judas Iskariot, han som ble forræder.

Joh. 6. 60-65

MANGE BLIR STØTT AV JESU ORD.  Mange av disiplene hans sa da de hørte det: «Dette er harde ord! Hvem kan høre på slikt?»…  v.63-64 Det er Ånden som gjør levende, kjøtt og blod duger ikke. De ordene jeg har talt til dere, er ånd og liv. Men det er noen av dere som ikke tror. «For Jesus visste fra første stund hvem som ikke trodde, og hvem som kom til å forråde ham

Joh. 6. 66-71

PETERS BEKJENNELSE.  Etter dette trakk mange av disiplene seg unna og gikk ikke lenger omkring sammen med ham. Da spurte Jesus de  tolv: «Vil også dere gå bort?» Simon Peter svarte: «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds Hellige.» Da sa Jesus til dem: «Har jeg ikke utvalgt dere tolv? og en av dere er en djevel!» Han sa dette om Judas, sønn av Simon Iskariot. For han skulle forråde Jesus, og han var en av de tolv.

Joh. 13. 1-17

JESUS VASKER DISIPLENES FØTTER.  v.2 De holdt måltid. Djevelen hadde alt gitt Judas, sønn av Simon Iskariot, den tanken i hjertet at han skulle forråde ham…

Joh. 13. 18-30

FORRÆDEREN.  v.21 Da Jesus hadde sagt dette, ble han rystet i sitt innerste og sa rett ut: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: En av dere skal forråde meg.»  v.26 Jesus svarte: «Det er han som jeg gir det stykket jeg dypper nå.» Så dyppet han et stykke brød i fatet og ga det til Judas, sønn av Iskariot