Velg en side

Og jeg hørte en høy røst i himmelen som sa: «Nå er seieren og makten og riket fra vår Gud kommet, nå har hans Salvede herredømmet. For anklageren er styrtet, han som dag og natt anklaget våre søsken for vår Guds ansikt. De har seiret over ham ved Lammets blod og ved ordet de vitnet, og de hadde ikke livet så kjært at de ikke ville gå i døden…

Relaterte temaer