Velg en side

Den sjuende engelen blåste i basunen. Da hørtes det i himmelen røster som ropte høyt. «Herredømmet i verden tilhører nå vår Herre og hans Salvede, og han skal være konge i all evighet»

Relaterte temaer