Velg en side

1. Mos. 31. 22-44

LABAN FØLGER ETTER JAKOB.  v.34-35 Rakel hadde tatt terafene, lagt dem i kamelsalen og satt seg på dem. Laban saumfarte hele teltet, men fant ingenting. Og Rakel sa til faren: «Herren min må ikke bli sint, men jeg kan ikke reise meg for deg, for jeg har det på kvinners vis.» Så lette han, men terafene fant han ikke

3. Mos. 18

LOVER OM KJØNNSLIG OMGANG.  v.19 Når en kvinne er uren med menstruasjon, skal du ikke komme nær henne for å kle henne naken …

3. Mos. 20. 9-27

SYND OG STRAFF.  v.18 Når en mann ligger hos en kvinne som har menstruasjon, kler han henne naken og blotter hennes kilde, og hun har selv blottet sin blodkilde. De skal begge støtes ut fra folket sitt

Esek. 18.

ALLE MÅ STÅ TIL ANSVAR.  v.5-6 En mann som er rettferdig og gjør det som er rett og riktig, han spiser ikke offerkjøtt på haugene og løfter ikke øynene til avgudene som dyrkes i Israels hus. Han krenker ikke sin nestes kone og kommer ikke nær en kvinne når hun er uren

Esek. 36. 16-17

HERRENS ord kom til meg: Menneske, da israelittene bodde i landet sitt, gjorde de det urent med sin ferd og sine gjerninger. I mine øyne var det som urenhet ved menstruasjon