Velg en side

HERRENS BØNN.  Når dere ber skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør; de tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem! For dere har en Far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det. Slik skal dere be: Vår Far i himmelen! La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi vår skyld, slik vi også tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt og makten og æren i evighet. Amen

Relaterte temaer