Velg en side

DET SISTE MÅLTIDET TIL JESUS.  v.13-16 Da sendte han to av disiplene sine av sted og sa til dem: «Gå inn i byen! Der vil en mann som bærer en vannkrukke, møte dere. Følg ham, og der han går inn, skal dere si til eieren av huset: Mesteren spør: Hvor er rommet jeg kan holde påskemåltidet med disiplene mine? Da skal han vise dere et stort rom ovenpå, gjort ferdig med tepper og puter. Der skal dere stelle i stand for oss.» Disiplene gikk av sted og kom inn i byen. De fant det slik som han hadde sagt, og de gjorde i stand påskemåltidet.  v.18 Mens de var til bords og spiste, sa han: «Sannelig, jeg sier dere: En av dere skal forråde meg – en som spiser sammen med meg»…  v.21 For menneskesønnen går bort, som det står skrevet om ham. Men ve det mennesket som forråder Menneskesønnen! Det hadde vært bedre for det mennesket at det aldri var født.»

Relaterte temaer