Velg en side

FRAM MOT MÅLET.  v.20-21 Men vi har vår borgerrett i himmelen, og derfra venter frelseren, Herren Jesus Kristus. Han skal forvandle vår skrøpelige kropp og gjøre den lik den kroppen han selv har i herligheten. For han har makt til å underlegge seg alt.

Relaterte temaer