Velg en side

Feliks hadde godt kjennskap til Veien, og han utsatte saken og sa : «Når kommandanten Lysias kommer, skal jeg ta saken opp til doms.» Han ga offiseren ordre om at Paulus skulle holdes i mild varetekt, og ingen av hans egne hindres i å være til hjelp for ham.  v.27 Det gikk to år, og Feliks fikk Porkius Festus til etterfølger. Feliks lot Paulus bli sittende i fengsel, for han ville gjerne vinne velvilje hos jødene.

Relaterte temaer