Velg en side

Neste dag dro vi derfra og kom til Cæsarea, hvor vi tok inn hos evangelisten Filip, en av de sju. Hos ham ble vi boende. Han hadde fire ugifte døtre som hadde profetisk gave. Da han hadde vært der i flere dager, kom en profet som het Agabos ned fra Juda. Han oppsøkte oss og tok belte til Paulus, og med det bandt han hendene og føttene sine. Så sa han: «Dette sier Den Hellige Ånd: Slik skal jødene i Jerusalem binde den mannen som eier dette beltet, og utlevere han til hedningene»

Relaterte temaer