Velg en side

Enhver skal ha ærefrykt for sin mor og sin far, og dere skal holde mine sabbater. Jeg er HERREN deres Gud.  v.30 Dere skal holde mine sabbater og ha ærefrykt for min helligdom. Jeg er HERREN.  v.32 Du skal reise deg for de grå hår og vise de gamle ære. Du skal frykte din Gud. Jeg er HERREN

Relaterte temaer