Velg en side

Et alter av jord skal du (Moses) lage for meg (Herren). På det skal du ofre dine brennoffer og fredsoffer, ditt småfe og storfe. Overalt hvor jeg lar navnet mitt nevnes, skal jeg komme til deg og velsigne deg

Relaterte temaer