Velg en side

De unge skal underordne dere de eldste. Og alle skal være kledd i ydmykhet mot hverandre. For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Ydmyk dere da under Guds mektige hånd, så han kan opphøye dere når tiden kommer

Relaterte temaer