Velg en side

HERRE, blant guder er ingen som du, og ingen gjerninger er som dine. Alle folk skal komme og bøye seg for deg, Herre, og ære ditt navn. For du er stor, og du gjør under. Du alene er Gud

Relaterte temaer