Velg en side

APOSTLENE OG DERES OPPDRAG:  9.35-38 HØSTEN ER STOR,  10.1-4 DE TOLV APOSTLENE,  10.5-15 APOSTLENE SENDES UT,  10.16-31 FORFØLGELSER VIL KOMME,  10.32-39 BEKJENNELSE OG ETTERFØLGELSE,  10.40-42 LØNNEN FOR Å TA IMOT EN DISIPEL

Relaterte temaer