Velg en side

Da sto Paulus fram for Areopagosrådet og sa: «Atenske menn! Jeg ser at dere på alle måter er svært religiøse. For da jeg gikk omkring og så på helligdommene deres, fant jeg et alter med denne innskriften: `For en ukjent Gud`. Det som dere tilber uten å kjenne, det forkynner jeg dere. Gud, han som skapte verden og alt som er i den, han som er Herre over himmel og jord, han bor ikke i templer reist av menneskehender. Han trenger heller ikke noe av det som menneskehendene kan tjene han med. Det er jo han som gir liv og ånde, ja alt til alle

Relaterte temaer