Velg en side

Og jeg opprettet min pakt med dem for å gi dem landet Kanaan, det landet de bodde i som innflyttere

Relaterte temaer