HERREN sa: “Min ånd skal ikke alltid bli værende i menneskene, for de er av kjøtt og blod. Deres levetid skal være i 120 år.”

Relaterte temaer