Og Abraham omskar sin sønn Isak da han var åtte dager gammel, slik Gud hadde pålagt ham. Abraham var hundre år gammel da han fikk Isak, sønnen sin

Relaterte temaer