Velg en side

De viser med dette at lovens krav står skrevet i hjertet deres. Om det vitner også samvittighetens deres, når tankene anklager eller forsvarer dem. Dette skal bli klart den dagen Gud ved Jesus Kristus dømmer det skjulte i menneskene, slik jeg har forkynt i mitt evangelium.

Relaterte temaer