Velg en side
Når en leser Bibelen er dette som å begynne å vandre på Guds stier hvor han vil vise oss mye vakkert. Bibelen vil gi deg styrke og veiledning for ditt liv som du ikke kan få på en annen måte.

  • Bibelen beskriver hva Gud vil meddele oss mennesker. Alt fra skapelsen (1. Mosebok) til jordens ende (Johannes Åpenbaring).
  • Den er en historiebok samtidig som den kommer med profetier og oppfyller profetier.
  • Den er aktuell også i dag fordi Guds ord er virkekraftig. Når vi gjør det ordet sier og lever etter Guds prinsipper, speiler vi han. Livene våre blir da velsignet og meningsfylte og vi sprer også velsignelse til andre.
  • Den gir næring til menneskets ånd og sjel.
  • Den inviterer alle mennesker til en relasjon til Gud vår Far som er evig, kjærlig og allmektig.

GUD ønsker at vi en dag skal være sammen med ham i en himmel som er evig god. Han har valgt oss. Spørsmålet er om vi vil velge HAN. Ta til deg rikelig av ORDET og bli overrasket, inspirert og engasjert. Den beste gaven du noensinne kan få, finner du i Bibelen.

Åp. 2. 4-5

Men dette har jeg imot deg: Du har forlatt din første kjærlighet. Tenk på hvor du sto før du falt. Vend om og gjør gjerninger du gjorde før! Ellers kommer jeg til deg og tar lysestaken din bort - hvis du ikke vender om