Velg en side

Men når du ber, skal du gå inn i rommet ditt og lukke døren og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far som er i det skjulte, skal lønne deg

Relaterte temaer