Velg en side

Bli i meg (Jesus), så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære god frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintreet, der er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre

Relaterte temaer