Velg en side

La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg.  v.11-12 Tro meg: Jeg er i Far og Far i meg. Om ikke annet, så tro det for selve gjerningenes skyld. Sannelig, sannelig jeg sier dere: Den som tror på meg, skal gjøre de gjerningene jeg gjør, ja, enda større gjerninger, for jeg går til Far

Relaterte temaer