Velg en side

Du skal ikke sette ut falske rykter. Gi ikke håndslag til den som er skyldig, så du blir et urettferdig vitne! Du skal ikke følge flertallet i det som er ondt! Når du vitner i en rettsak, skal du ikke gi etter for flertallet så du fordreier retten. Du skal gi den svake parten fordeler i en rettsak

Relaterte temaer