Velg en side

Dom. 10. 12-14

Da sidonerne, amalekittene og midjanittene plaget dere, ropte dere til meg, og jeg berget dere ut av hendene på dem. Men dere forlot meg og dyrket andre guder. Derfor vil jeg ikke berge dere mer. Gå og rop til de gudene dere har valgt dere! La dem frelse dere nå i nødens stund»

Jes. 49. 7-13

HJEM FRA FANGENSKAPET.  Så sier HERREN, Den hellige, som løser Israel ut, til ham som er foraktet, forkastet av folkeslag, slave under herskere: Konger skal se og reise seg, fyrster skal se og kaste seg ned, for HERREN er trofast, Israels Hellige. Han har valgt deg ut

Fil. 1. 21, 27

Å leve er for meg Kristus, og å dø er en vinning. Men hvis jeg (Paulus) får bli i live, kan jeg gjøre et arbeid som bærer frukt, og da vet jeg ikke hva jeg skal velge…  v.27 Se, bare til at dere fører et liv som er Kristi evangelium verdig…